Boktips

Boktips som varit publicerade i VärmlandsAnor.

Första rubriken i respektive recension visar i vilken tidning den varit publicerad. Exempelvis så betyder 2015_32 att det gäller boktips nr 2 i tidningen 2015:3.
Att tänka på är att kontaktuppgifter och priser i boktipsen för att köpa skrifter kan vara föråldrade.

Nyheter
Sälbodabygden 1: Västra och Östra Sälboda, Kättersrud Sälbodabygdens Forskningsgrupp
Titel
Författare
1734 års lag
24 Famous Swedish Americans and their Ancestors. A Collection of Ancestor Tables” Lindwall Bo (red)
Allt har sin tid – Glimtar från Sunne kyrka, Prostgården och Stora arrendegården Hedin Mai
Amerikautvandringen från Sunnemo socken Vessby Lars
Anders Olufsson i Takene f 1640 – En bondsläkt i Mangskog Larsson Kenneth
Andreas Piscator och Bengt Piscator. Anteckningar 1700-1758 Hellgren Mats
Arkiv i förvandling Nilsson Nils
Arkiv i Väst 1 – Från Adelsbrev till Automobil Landsarkivet i Göteborg
Arkivatlas Värmland. Enskilda och Kommunala arkiv vid Värmlandsarkiv 1997 Värmlandsarkiv
Arkiven och informationssamhället Nilsson Nils
Arkivvetenskapliga studier del 1-6.
Att hitta i arkiven Nilsson Nils
Bergslagshistoria Olausson Peter (red)
Bilder af Värmskog Johans­son Ingrid (red)
Blomskogsboken Norelius Pelle, Blom Stig (red)
Bockerudsättlingar Ivarsson Carl-Johan
Boken om Långserud II Olausson Peter (red)
Boken om Segerstad socken Gundell Gun (red)
Boken om Slärteg Järnskogs Hembygdsför. Forskargrupp för Slärteg
Boken om Stenbyn i Långserud Olsson Sylvia/ Lönnskogsgruppen
Boken om Ärtviken i Långserud Olsson Sylvia/ Lönnskogsgruppen
Bondeminnen, mina och andras i Mellerudstorp Olsson Bertil
Borgviks järnbruk utveckling och nedgång 1840-1924 Borg Sven Hugo
Brott och straff i Värmland under 1500-talet Lars Erik Westlund
Brukspatroner, svedjefinnar och torpare i nedre Klarälvdalen Berggren Uno
Brunskog och Mangskog Haage Sven
Bygd i förvandling – Folk och gårdar i norra Väse Studiecirkel
Bygdeinventering Västsjö hemman Övre Ulleruds församling studiecirkeln Västsjö hemman
Bänteruds, Kroppåkers, Ströms & Svanhults hemman i Kila socken Kila Östra Bygdegårdsförening
Bäste Johannes! Gudmundsson, Jan
Bättre sent än aldrig – om ödetorpen i Treskog, Gunnarskog Persson Lars
C. A. Gottlunds folkmängden på finnskogarne fra 1823 Myhrvold Jan, Persson Niclas
C. A. Gottlunds förteckning över familjenamn på de svenska och norska finnskogarna. En dokumentation 1817-1823 Forsberg Anna, Persson Niclas
C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna Forsberg Anna, Persson Niclas
Clara 9 Persson Bjarne
Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821 Gottlund Carl Axel
De svenska skatternas historia Löwnertz Susanne
De värmländska medeltidsbreven Nilsson Halvar
Den Karolinska Armens uniformer under Stora Nordiska Kriget Höglund Lars-Eric
Den leende madonnan och andra märkligheter i Karlstads stift Martling Carl Henrik
Den svarta piskan En berättelse om nainsfinnarna och bruket Berg Valter
Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler Wannerdt Arvid
Det medeltida Sverige 7: Värmland Björklund Annika
Det Ransäter som var Nilsson Halvar
Du skall icke begå äktenskapsbrott Söderberg Annelie
Dufvans fångar Sjöberg Marja Taussi
Där finnar bröt och röjde… Lindgren K-G
Dömle Okänd (Nedre Ulleruds hembygdsförening)
Ekelund från Skattebol i Ny Larsson Kenneth
En bok om arkiven i Stockholm Gidlöf Leif (red)
En hôger Sellere Alfredsson Björn (red)
En titt på Filipstads bergslag – Några människor… och dess gruvor Jofjell Staffan
Finnar i väst Ericsson Jarl
Finnar, läroböcker och nya socknar Henning Chris
Finnarnas historia i Sverige 1 Tarkianen Kari
Finnättlingar från Slobyn. Del 1 Jertrud Michelsdotter Larsson Kenneth
Finnättlingar från Slobyn. Del 2 Marit Jöransdotter Larsson Kenneth
Finnättlingar från Slobyn. Del 3 Jöran Jöransson Larsson Kenneth
Finnättlingar från Slobyn. Del 4 Jöran Jöransson d.ä. Larsson Kenneth
Finsk invandring till mellersta Sverige Broberg Richard
Folk och gårdar i Gåsborn Eriksson Bo
Fotograf Ludvig Åberg Åkerblom Claes
Frykerud III. Sockenkyrka och Församlingsbor Stiftelsen Frykeruds Historia
Frykerud IV. En kommun i hundra år Stiftelsen Frykeruds Historia
Fryksdals härads domböcker del II, 1701-1725. Almqvist Gunnar
Fryksdals härads domböcker 1741-1750 Almqvist Gunnar
Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan Magnusson Per
Från privat till kommunalt. Barnomsorgens historia i Karlstad 1881-1953 Linryd Anna-Mi
Förenta Staternas af Amerika Publika Länderier 1869
GEOKOD Öhngren Bo
Glava skall leva! Augustsson Jonsson Lilian, Backlund Johan och Olausson Peter (red)
Grannar emellan – Årsbok 1997 Riksarkivet och Landsarkiven
Greges i Tömte Nerander Margareta
Greges i Tömte (4:e upplagan) Nerander KG
Greges i Tömte del 1-2 Köla Stämma
Grums hembygdsarkiv informerar Kvarnbratt Thomas
Grums kommun – en kulturbygd Wettergren Göran
Gustavsström med omgivningar Eriksson Bo (red)
Gårdar västra sidan Grässjön Persson Maj-Britt (cirkelledare)
Gårdsjö – En sann värmlandshistoria Nygren Greta
Gåsbôringer 1560-1785. Personer och familjer Eriksson Bo
Hagfors befolkning år 1930 Verngren Gunnar
Halgå bruk – det mest vanlottade Malmström Ulf
Hammarö sockenstämma 1708-1746 Hammarén Lars
Handbok för släktforskare i Norge Stoa Nils Johan och Sandberg Per-Öivind.
Handskrifter med kulturhistoria Grafström Margareta
Hannibals Eld Johansson Mats
Hantverk och skråväsen Lindberg Folke
Hemmanet Lönnskog i Långserud Olsson Sylvia/ Lönnskogsgruppen
Historien om Elvenäs 1581-1934 Björklund Sven Anders
Historien om gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron Kulturföreningen Brandsbolsgårdar
Historik över Nordsjö ägare Olsson Ingalill, Edeland Nils och Johansson Erling
Historiska berättelser under 15 sekler Calmestrand Lena
Historiske persondata i Östfold Östfold Historielag
Holmedal under 1900-talet Arvidsson Kia
Horan i Bondesamhället Frykman Jonas
Huldas hemlighet Renström Linde Birgitta
”Husförhörslängd” Glava 1696-1720 Reimegård Tage
Hvem forsker hva i Östfold 1997 Östfold Historielag
Hällefors finnmark Persson Göran
Hälsa dem därhemma Hedblom Margaretha
Hälsningar från förr i tiden… Hedin Mai
Häradsdomaren Lars Larssons (1734-1799) privata och offentliga verksamhet under 1700-talets andra hälft. Del I, Den privata karriären
Härdens Historia – historien om ett kvarter i Säffle Åkerblom Claes
I Nyeds kontrakt Håkansson Nils & Elisabet
I tacksamt minne – Nedslag i en släkts seglats Göthe Kjell
Innan tystnaden. Stjernsfors bruk och samhälle 1800-1900 Stjernlöf Bengt
Ivar Nilssons Björke Westlund Lars Erik
Jakten på skräddaremästare C F Molander Hökstrand Leif och Akerlind Ingrid
Juhoila – en gammal finngård i Värmland Nilsson, Peter, Röjdmark Anna, Röjdmark Sven
Järnbruk, pappersbruk, glasbruk i Arvikabygden Nordström Annalena
Järnbruk i Värmland Föreningen för Smedsläktsforskning
Järnet, folket och bygden Karlsson Sive
Järnkossans land Andersson Royne
Karl Lärka Karlsson Ove
Karlanda socken Ivansson Birgitta, Ivansson Pia, Ivarsson Carl-Johan (red)
Karlskoga församlings sockenstämmo­protokoll 1659-1703 Pettersson A G (red)
Karlstad i förändring – en tidsresa Värmlandsarkiv
Kartforskning Ångström Karl-Ingvar, Johansson Björn
Knöstads hemman i Kila socken Kila Ö Bygdegårdsfören.
Kolonisation och kriser. Österberg Eva
Korset, fanan och fotbollen Hellspong Mats
Kristinefors – Fryksdalens nordligaste järnbruk, byggnader och verksamheter från 1800 – 1997 Klarström Marianne
Kvarnarna vid Rottnafallen Sundell Eric
Kvinnor och barn i 1800-talets Askersund Söderberg Annelie
Kvinnor, män och barn på 1800-talets landsbygd Losman Beata
Kvinnoröster ur arkiven Losman Beata
Kyrkogården berättar Winka Abraham
Källor för soldatforskaren Ericsson Lars
Kärrholmens hemman i Kila socken Kila Ö Bygdegårdsfören.
Lantmäteriförrättningar rörande hemmanet Kärrholmen Kila Östra Bygdegårdsförening
Latin för släkthistoriker Sikeborg Urban
Livet i Finnskogarna Persson Bjarne
Ljus över Värmland – en bildningshistoria Olausson Peter
Lång-Kristoffer Östman Arne
Långbansände, Franstorp, Lövnäset Eriksson Bo
Långserud – en sockenmonografi Lindskog Birger
Lön från Skogane Johansson Mats
Masurholk och fallråg Nilsson Jan Olov
Min bok om Östmark Eriksson John
Människor och miljöer i gamla Clara Persson Bjarne
Människor på väg Sande Berith, Janzon Bode och Droguet Alain samt Hipfl Cia
Naboliv Olausson Peter (red.)
Nils Stålby – karolinen i Samnanger Austestad Atle
Nordenfeltska rötter Sahlin Olle
Nordisk vallongenealogi 1580-1750, del 1 Lindblom Kjell
Norrländskt sockenliv under 1700-talet Söderström Lennart
Nya Bodaboken Lundin Araya Kersti (red.)
Nycklar till brukssamhället Kvarnbratt Thomas
Nyqvistar – en resa bland hammarsmeder, klåckare, enkor och mamseller Rundstedt Ulla
Obemärkta kvinnor och okända män Karlsson Anita Maria
Och hustrun lade sig hos drängen Granholm Bernhard
Okända kvinnors röst Losman Beata
Olåt och munbruk Lundkvist Tyko
Om Allmänningen i Väse Carlsson Anette, Jansson Ingalill
Om C Y Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst Sahlin Olle
Om utvandrare från Ölme 1869-1929 Equmeniakyrkan Ölme och Ölme Hembygdsförening
Ordbok för släktforskare Andersson Kent och Anderö Henrik
Orglar och organister i Karlstads stift t o m 1869 Räf Per-Ola (Pelle)
Parmål Värmland Granholm Bernhard
Petrus Steuchius samlade ättlingar Wallgren Ulla-Britt
Pionjärer, kavaljerer och fattiga bönder Räftegård Jon (red)
Pionjärerna från Värmland Hellström Tommy
Presentation av riksarkivets verksamhet Riksarkivet
Prästens lilla kråka. Praktikfall för släktforskare Lindblom Kjell och Thorsell Elisabeth
Register för släkt- och hembygdsforskare Johansson Rådahl
Register över register Sveriges Släktforskarförb.
Rosenbergs lexikon
Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i Sverige Riksarkivet
Saköreslängder för Älvdals härad i Värmland 1747-1799 övre tingslaget Henning Chris
Sammandrag av Älvdals härads domböcker 1600-1649 Björk Jan-Erik
Segelfartygens tid Bernes Claes
Sjukvård i gränsbygd Överby Anders
Skatterna i Ekshärads och Råda socknar under 1500-talet Westlund Lars Erik
Skjutsbol uti Stavnäs socken: En gårds- och släkthistorisk berättelse Engström Gerd och Staffan
Skjutsbol uti Stavnäs socken del 2 Engström Staffan
Skåltjärn i våra hjärtan Brattén Lena
Släkten 1 Sveriges Släktforskarförb. Appelquist Jan (red)
Släkten… 2 Sveriges Släktforskarförb. Appelquist Jan och Thorsell Elisabeth (red)
Släkten Ahlin från Tveta, Värmland Ahlin Bertil
Släktforskarnas Årsbok 1994 Sveriges Släktforskarförb. Hjord Bengt (red)
Släktforskarnas Årsbok 1995 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 1996 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 1997 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 1998 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 1999 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 2000 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 2001 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 2002 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 2003 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 2004 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktforskarnas årsbok 2005 Sveriges Släktforskarförb. Skogsjö Håkan (red)
Släktkrönikan Källström Bengta och Pehrson Mats V (red)
Släktkrönikan (tillägg) Källström Bengta och Pehrson Mats V (red)
Släktträd Viklund Gunilla
Soldatforska! – Förbundets handbok nr 4 Ericson Wolke Lars
Språk- och kulturgränser i Värmland Broberg Richard
Spårväg i Karlstad Granholm Bernhard
Staffansläkten. Ättlingar till hemmansägaren Staffan Olsson i Ingersbyn, Kila, Värmland Åkerblom Claes och Sven
Stavnäs kyrka 300 år – en jubileumsbok Norlén Ingemar (red)
Stavnäsboken 2000 Stavnäs Hembygdsfören. Malmgren Bengt (red)
Stöpafors ur tidningsarkiven Meric Kerstin
Sunnemos historia – Ur arkiv och minnen Persson Bertil m fl.
Svartrockarnas kamp Berg Valter
Sweden from space (CD) SSC Satellitbild och QSOFT
Svensk arkivbibliografi 1945-1960 Jägerskiöld Olof
Svensk arkivbibliografi 1961-1979 Lindroth Jan
Svensk arkivbibliografi 1980-1989 Ridbäck Irma
Svenska järnstämplar Föreningen för Smedsläktsforskning
Svenska Turistföreningens Årsbok 1995. Svenska Turistföreningen
Svensker bosatt i Östfold 1710 Fröyset K
Sveriges historia. Koncentrerad upp­slagsbok – fakta, årtal, tabeller, kartor Melin Jan, Johansson Alf W, Hedenborg Susanna
Sveriges kartor, Lantmäteriverket 1990. Sporrong Ulf, Wennström Hans-Fredrik
Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1990 Sveriges Släktforskarförbund, Håkan Skogsjö (red)
Säffle under ett sekel – från marknadsplats till industrisamhälle Hellgren, Jansson, Karlsson, Åkerblom
Sälbodabygden 1: Västra och Östra Sälboda, Kättersrud Sälbodabygdens Forskningsgrupp
Torp i Botilsäter Jonsson Gunnar, Johansson Britta och Åke
Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken, del I Föreningen Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken
Torp och Gårdar mellan Lill Emsen och Longsjön i Grums socken Föreningen Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken
Torp och ödegårdar i Eskilsäter Eskilsäters hembygdsför.
Torp och ödegårdar i Huggenäs Jonsson, Gunnar
Torp och ödegårdar i Ölserud Einevik Edmund, Johansson Britta, Karlsson Jörgen, Nilsson Emil, Nordin Ingrid och Ohlsson Maj
Transatlantiska rötter. Släktforskning i utvandrarnas spår Beijbom Ulf (red)
Transporter på Klarälven – Pråmdragare, rallkuskar och ångbåtskaptener Stjernlöf Bengt
Trälbåtarna – Pråmtrafiken mellan Munkfors och Deje under 1800-talets senare del Jansson Bernt
Tåg i Bergslagen Sundström Erik, Eriksson Hans
Tössbo härads domböcker 1613-1675 Sjödal Elsa, Nilars Margareta
Ullerud – Vår plats i universum Studiecirkel inom Dejeprojektet
Ur Borstahusens historia Bergkvist Karl
Ur uppfinnaren John Ericssons liv. Brügge Bengt
Vandrar hit som andra finnar att söka sin föda Bladh Gabriel, Olausson Peter
Vasatidens samhälle – En vägledning till arkiven 1520-1620 i Riksarkivet Brunius Jan
Vem var Maria från Magdala Granholm Bernhard
Wermlandica 1986 Föreningen för Värmlandslitteratur, Värmlandsarkiv, Folkrörelsernas Arkiv och Emigrantregistret
von Echstedtska gården Cederlund Johan
Väckelsens hus i Värmland Ivarsson Carl-Johan, Olsson Henrik
Vägar till värmländsk historia Olausson Peter
Vägen till Lindsborg Brorson Alf
Wärmeland i sitt ämne och i sin upodling Ekman Emanuel S
Värmland och kriget 1563-70 Westlund Lars Erik
Värmland: Landskapets kyrkor Lindahl Göran (red)
Värmlands museums årsbok 1999 Värmlands museum
Värmlands nation i Uppsala 1595-1677 Gren Erik, Öman Ernst
Värmlands Ortregister Jonsson Gunnar
Värmlands Släktforskarkatalog 1994 Värmlands Släktforskarförening
Värmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv Mårtensson Sture
Värmlandslitteratur från A till Ö (CD) Föreningen för Värmlandslitteratur
Värmlandssläkten Ahlmark Ahlmark Folke och Lars
Värmländsk Ordbok Warmland Knut
Värmländska porträtt- och bildgravstenar – främst 1600-tal Olsson Bertil
Värmlänningar i rörelse. Några anteckningar om migrationsrörelser… Olausson Peter
Väse kyrka under fem århundraden Boström Sigvard
Väsebor 1950-2015. En hembygdsbok Väse Hembygdsförening
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1994 Riksarkivet och Landsarkiven
Älvsjöhyttan Eriksson Bo (red)
Ättebackar och ödegärden. De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården Tollin Clas
Öden och liv i Järnskog Överby Anders m.fl.
Örling under 1900-talet Eriksson Bo, Gåsborns Hembygdsförening
Övre Fryksdalen Mattsson Anders