VärmlandsAnor

varmlandsanor

Värmlands Släktforskarförenings medlemstidning

Tidningens namn var, fram till 1992, Nytt från Värmlands Släktforskarförening. Den kommer ut fyra gånger per år, med en upplaga på 1700 exemplar.

I tidningen kan Du bland annat hitta

  • Anor sökes, där Du kan efterlysa anor Du kört fast på
  • Antaflan. I varje nummer presenteras två av läsarnas egna antavlor. Finns det någon annan som forskar på Din släkt? Läs mer här…
  • Boktips. Intressanta böcker recenseras
  • Information om vad som händer i föreningens regi.

Du kan dessutom

  • hitta många intressanta artiklar
  • få veta vad som händer inom släktforskning
  • få kontakt med andra släktforskare

…och mycket mer.

Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag till tidningen. Skicka Ditt bidrag till:

VärmlandsAnor
Carl-Johan Ivarsson
Finnögatan 4 B
614 33  Söderköping

Du kan även maila ditt bidrag direkt till redaktören. Manusstopp är normalt första måndagen i februari, maj, augusti och november.

Några smakprov ur tidningen

Vissa bilder görs inte rättvisa i tidningen. Ett större format och kanske till och med i färg kan ses här.

En del artiklar har för stort omfång för att kunna publiceras i sin helhet i tidningen. Hemsidan är en plats där den kompletta artikeln kan publiceras.

Om Du vill få VärmlandsAnor regelbundet, kan Du bli medlem i Värmlands Släktforskarförening.

Äldre nummer av tidningen kan laddas ner gratis enligt nedanstående tabell.

Vi håller på att göra ett personregister till VärmlandsAnor. Registret är gratis tillgängligt för våra medlemmar på medlemssidorna. Vilka tidningar som är klara kan du se här.

Vi som gör tidningen

Vi som har ansvar för föreningens publikationer tyckte det vore tillfälle att presentera oss för läsekretsen lite bättre än vad som gjorts tidigare.

Gunnar Jonsson är framför allt redaktör för vår hemsida VärmlandsRötter. Han uppdaterar sidorna när något nytt kommer in. En annan uppgift är att redigera de antavlor, som presenteras i varje nummer av VärmlandsAnor. Den som har köpt böcker och annat från vår förening har förmodligen också haft kontakt med Gunnar, eftersom han ansvarar för försäljningen, och också är den som samordnar föreningens registreringsprojekt.

Carl-Johan Ivarsson är redaktör för VärmlandsAnor och bestämmer alltså vad som står att läsa på dess sidor. Han tar emot all post till tidningen och lovar att läsa allt som skickas in! En hel del skriver han själv. I samråd med författarna redigerar han också inkomna artiklar.

Kerstin Osterman – KEOZ är layoutansvarig för VärmlandsAnor. Det är till henne Carl-Johan skickar tidningen i form av ett stort antal text- och bildfiler, som hon sedan placerar in i tidningen på bästa tänkbara sätt. Resultatet blir de sidor som ingår i tidningen.

Efter dubbla korrekturläsningar så överförs sedan den färdiga tidningen till tryckeriets ftp-server, som sedan förvandlar den till trycksidor och häftas in. Från manusstopp, då i praktiken det mesta av kommande tidnings innehåll redan är klart och sidorna färdiga så dröjer det ungefär fem veckor till dess att tidningen förpackad och klar når medlemmarnas brevlådor. För att du skall få tidningen i rätt tid är det av vikt att du anmäler om du flyttar. Gör det till vår kassör/medlemsansvarige på mail medlem@varmlandsrotter.se.


Tidningar äldre än ett år i pdf-format

Fr.o.m. 2007 är pdf-filerna utskrivna direkt från layoutprogrammet. En sökning på vår webplats inkluderar därför även dessa tidningar. Det gör man i google med söksträngen (utan “”):
“sökord site:start.varmlandsrotter.se”.

Nr 1984:1

Nr 1984:2
Nr 1984:3

Nr 1985:1
Nr 1985:2
Nr 1985:3
Nr 1985:4
Nr 1986:1
Nr 1986:2
Nr 1986:3

Nr 1987:1
Nr 1987:2
Nr 1987:3
Nr 1987:4
Nr 1988:1
Nr 1988:2
Nr 1988:3
Nr 1988:4
Nr 1989:1
Nr 1989:2
Nr 1989:3
Nr 1989:4
Nr 1990:1
Nr 1990:2
Nr 1990:3
Nr 1990:4
Nr 1991:1
Nr 1991:2
Nr 1991:3
Nr 1991:4
Nr 1992:1
Nr 1992:2
Nr 1992:3
Nr 1992:4
Nr 1993:1
Nr 1993:2
Nr 1993:3
Nr 1993:4
Nr 1994:1
Nr 1994:2
Nr 1994:3
Nr 1994:4
Nr 1995:1
Nr 1995:2
Nr 1995:3
Nr 1995:4
Nr 1996:1
Nr 1996:2
Nr 1996:3
Nr 1996:4
Nr 1997:1
Nr 1997:2
Nr 1997:3
Nr 1997:4
Nr 1998:1
Nr 1998:2
Nr 1998:3
Nr 1998:4
Nr 1999:1
Nr 1999:2
Nr 1999:3
Nr 1999:4
Nr 2000:1
Nr 2000:2
Nr 2000:3
Nr 2000:4
Nr 2001:1
Nr 2001:2
Nr 2001:3
Nr 2001:4
Nr 2002:1
Nr 2002:2
Nr 2002:3
Nr 2002:4
Nr 2003:1
Nr 2003:2
Nr 2003:3
Nr 2003:4
Nr 2004:1
Nr 2004:2
Nr 2004:3
Nr 2004:4
Nr 2005:1
Nr 2005:2
Nr 2005:3
Nr 2005:4
Nr 2006:1
Nr 2006:2
Nr 2006:3
Nr 2006:4
Nr 2007:1
Nr 2007:2
Nr 2007:3
Nr 2007:4
Nr 2008:1
Nr 2008:2
Nr 2008:3
Nr 2008:4
Nr 2009:1
Nr 2009:2
Nr 2009:3
Nr 2009:4
Nr 2010:1
Nr 2010:2
Nr 2010:3
Nr 2010:4
Nr 2011:1
Nr 2011:2
Nr 2011:3
Nr 2011:4
Nr 2012:1
Nr 2012:2
Nr 2012:3
Nr 2012:4
Nr 2013:1
Nr 2013:2
Nr 2013:3
Nr 2013:4 jub
Nr 2014:1
Nr 2014:2
Nr 2014:3
Nr 2014:4
Nr 2015:1
Nr 2015:2
Nr 2015:3
Nr 2015:4
Nr 2016:1
Nr 2016:2
Nr 2016:3
Nr 2016:4
Nr 2017:1
Nr 2017:2
Nr 2017:3
Nr 2017:4
Nr 2018:1
Nr 2018:2
Nr 2018:3
Nr 2018:4
Nr 2019:1
Nr 2019:2
Nr 2019:3
Nr 2019:4
Nr 2020:1
Nr 2020:2
Nr 2020:3

 

Värmlands Släktforskarförenings hemsida