Saxat från styrelsen

saxat

Här presenteras våra populära ”Saxat från styrelsen”, ett sammandrag av vad styrelsen hade på agendan vid styrelsemötet.

Det är oftast Eva Lejrin som sammanställer dessa efter varje styrelsemöte och de skickas till alla medlemmar som har meddelat oss sin mailadress.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida