Kvarteret Merkurius i Karlstad

Nu sjösätts en ny webbsida som presenterar kvarteret Merkurius i centrala Karlstad. Karlstad i förändring en tidsresa – Kvarteret Merkurius genom 400 år.
Här kan man vandra runt på de olika adresserna som kvarteret omfattar på Östra och Västra Torggatorna, Tingvallagatan och Drottninggatan. Det finns filmer, bilder, texter och dokument samlade här. Även om Du inte har direkt koppling till kvarteret finns här väldigt mycket att hämta. Materialet kan ge oss släktforskare inspiration till att söka vidare i arkiven. Även andra händelser som berört Karlstad kan du hitta här. Det finns en mycket trevlig film om projektet här som Du gärna kan titta på först.

Värmlands Företagshistoria som är en av medaktörerna i projektet kan du läsa mer om här.