Forshaga

Verksamhet

Lokalgruppen startade i början av 2023. Gruppen vänder sig i första hand till släktforskningsintresserade inom Forshaga kommun. Vi har ingen egen lokal, men vi får vara i aulan på Forshaga lärcenter när vi har föredrag/föreläsningar. 

Program

Våra programpunkter hittar du i Kalendern.

Släktforskarhjälp

Vi får vara på biblioteket i Forshaga för släktforskning och vi kommer att annonsera om släktforskarhjälp när verksamheten kommer igång. Se närmare information VärmlandsRötters kalender.

Kontaktpersoner

Frågor om verksamheten m.m. besvaras av:

Ragnar Johansson, ragnar_johansson@telia.com
Lennart Andersson, lennart.054870406@telia.com

Värmlands Släktforskarförenings hemsida