Kristinehamn

kristinehamn

Verksamhet

Under hösten 2007 tog Värmlands Släktforskarförening initiativ till en träff för medlemmar i Kristinehamn med omnejd. Denna träff resulterade i att en allmän inbjudan utannonserades under våren 2008 där nya som gamla släktforskare inbjöds till en träff med information om Värmlands Släktforskarförening samt diskussion om intresse av att bilda en lokalavdelning i staden. Uppföljning har skett under ett antal träffar under hösten och vid senaste möte beslutades att vi bildar Kristinehamns Släktforskargrupp.

Att det blev Kristinehamns släktforskargrupp tills vidare är att vi ansåg att en regelrätt lokalavdelning skulle bli för tungrodd medförande behov av styrelse, årsavgifter etc.

Vi träffas helt förutsättningslöst för en stunds trevlig samvaro. De mest erfarna släktforskarna i gruppen delger erfarenheter, kan förevisa olika program etc. Träffarna skall få karaktären av ”växelbruk”, dvs att de skall växla mellan ”gagg”- och temabetonade kvällar. Har vi problem i vår forskning kanske någon annan i gruppen har lösningen eller erfarenheter för att gå vidare. Vid samtliga träffar kommer sedvanliga fråge- och utbytesdiskussioner att möjliggöras.

Tyvärr kan vi inte säga att vi har täckt hela Kristinehamn med omnejd, Värmlands sydöstra delar. Flera socknar saknar ”expert”. Alla socknar förekommer dock i vår gemensamma forskning. Värmlands Släktforskarförening har sockenombud för några av socknarna, nämligen Lungsund och Visnum. Du når dem här.

Släktforskarhjälp

En tisdag i månaden kl 14-17 finns en erfaren släktforskare på plats i bibliotekets släktforskningsrum. Se närmare information i Kalendern.

Program

Vi har ingen egen lokal, men vi får vara i hörsalen på Kristinehamns Bibliotek. Annan plats anges särskilt. Se vårt program i Kalendern.

Kontaktpersoner

Lars Wahlmark och Bodil Hagberg,  kristinehamn@varmlandsrotter.se

Värmlands Släktforskarförenings hemsida