Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2021

Verksamheten 2020 har ju inte liknat något tidigare år och inte heller 2021 kommer att bli ett normalår. Vår förhoppning är att pandemin ska avta så att vi kan återgå till normala arbetssätt.
Fram tills dess är vår intention att göra det bästa möjliga för vår verksamhet.

Eftersom det inte kommer att bli något utbud av föredrag på Arkivcentrum under våren så ska Programgruppen arbeta med att ta fram digitala föredrag. Vi ska även när det här är över fortsätta med att ha digitala föredrag. Detta är ett mycket bra sätt att kunna erbjuda våra medlemmar, som inte finns i närområdet, att ta del av vårt utbud. När vi kommer igång med föredragsverksamheten på Arkivcentrum så ska vi fortsätta att filma föredragen när föredragshållaren tillåter och göra dem tillgängliga på hemsidan, vilket också är ett bra sätt för fler att ta del av utbudet. Även ute i lokalgrupperna ska detta fortsätta.

Så snart det kommer information om hur sommaren kommer att bli med externa evenemang så tar vi beslut om vårt deltagande på olika platser. Detta är ett mycket bra sätt att synas utåt, rekrytera nya medlemmar och att få möjlighet att sälja våra egna produkter och även det vi har på kommission.

Vi vet att man i Göteborg förbereder släktforskardagarna den 13-15  augusti 2021. Vi förbereder oss också på att delta. Dessutom ska vi planera för en medlemsresa dit.

Det kommer inte att bli någon forskarjour på Arkivcentrum under våren så därför ska vi arbeta med att ta fram ett digitalt alternativ. På vår mycket aktiva Facebookgrupp har vi många aktiva medlemmar, som svarar på frågor. Detta är också en mycket bra plattform för att värva nya medlemmar.

Så fort det finns möjlighet att få igång studiecirklar så ska vi fortsätta att aktivt medverka till detta. Detta gör vi i första hand i samarbete med Folkuniversitetet, som vi har ett samarbetsavtal med. Några lokalgrupper har samarbete med annat studieförbund, vilket också kan fortsätta.

Även kursverksamheten ska vi tillsammans med Folkuniversitetet fortsatt arbeta aktivt med så snart detta är möjligt. Vi ska vara mera delaktiga med att föreslå lämpliga ämnen och vara lyhörda för förslag från våra medlemmar. En del kurser finns redan förberedda och kan köra igång när det är möjligt.

När det blir möjligt ska även våra besök hos bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar fortsätta. Detta är ett mycket bra sätt att presentera föreningen och vår verksamhet och att rekrytera nya medlemmar.

Hemsidan och Facebook är fortsatt mycket aktiva. Tidningen VärmlandsAnor ska vi fortsätta att ge ut som papperstidning. Dessa olika medier är mycket uppskattade.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida