Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2022

Verksamheten 2021 blev ju inte heller likt ett normalår. Nu hoppas vi att vi under 2022 ska kunna återgå till normal verksamhet.

Förhoppningsvis ska vi under 2022 kunna ha föredrag på Arkivcentrum. Får vi bara klarsignal  därifrån, så har vi flera föredrag, som redan tidigare varit planerade. Dessa ska vi även spela in om vi får för föredragshållaren och sedan lägga ut på vår hemsida för medlemmar. Vi ska även sända föredragen via Zoom men måste här arbeta fram rutiner för att säkerställa en bra kvalité. Detta är ett mycket bra sätt att kunna erbjuda våra medlemmar, som inte finns i närområdet, att ta del av vårt utbud. Även ute i lokalgrupperna ska detta arbete fortsätta.

Vår förhoppning är att det blir ett bra utbud av externa evenemang, där vi kan delta. Efterhand som evenemang kommer ut så tar vi beslut om var vi ska delta. Vi vill synas utåt för att på detta sätt kunna rekrytera nya medlemmar och sälja vårt material.

2022 års släktforskardagar äger rum i Skövde 20-21 augusti. Där ska vi förstås vara med. Dessutom ska vi planera för en medlemsresa dit.

Ytterligare en medlemsresa tänker vi företa under försommaren. Resmål är inte bestämt.

Vår forskarjour på Arkivcentrum kommer att återupptas under våren. Vi ska förutom kvällsjourer boka in några eftermiddagsjourer, eftersom vi vet att det finns intresserade, som inte gärna går ut på kvällarna.

På vår mycket aktiva Facebookgrupp har vi många aktiva medlemmar och andra, som svarar på frågor. Detta är också en mycket bra plattform för att värva nya medlemmar.

Vårt samarbete med Folkuniversitetet kommer att fortsätta och vi för diskussioner om olika kurser och studiecirklar. Vi vill få i gång nybörjarkurser för olika släktforskningsprogram. Våra lokalgrupper som har samarbete med FU och även andra studieförbund ska också fortsätta med detta.

Vi ska fortsätta att besöka bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar. Detta är ett mycket bra sätt att presentera föreningen och vår verksamhet och att rekrytera nya medlemmar. Kanske finns det också möjlighet till något samarbete.

Hemsidan och Facebook är fortsatt mycket aktiva. Tidningen VärmlandsAnor ska vi fortsätta att ge ut som papperstidning. Dessa olika medier är mycket uppskattade.

Vi måste arbeta aktivt med att engagera fler medlemmar i vårt arbete, dels för att avlasta styrelsen men också för att hitta framtida styrelsemedlemmar.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida