Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2023

2023 ska förhoppningsvis bli ett ”normalår”.

Våra föredrag och träffar på Arkivcentrum ska fortsätta. Dessa ska vi fortsätta att spela in om vi får för föredragshållaren och sedan lägga ut på vår hemsida för medlemmar. Vi har även talat om att ha något ”Släktforskar-café” – kanske med ett tema men inte med någon specifik föredragshållare. Helt enkelt en träff, där vi kan träffas och prata med varandra och lära av varandra. Vi planerar inte några rena Zoom-föredrag däremot kanske det kan bli något hybridmöte. Även ute i lokalgrupperna ska detta arbete fortsätta.

Vårt utbud av externa evenemang ska fortsätta. Vilka det kommer att bli bestämmer vi efterhand som evenemang kommer ut. Får vi förfrågningar så ska vi försöka att ställa upp. Vi vill synas utåt för att på detta sätt kunna rekrytera nya medlemmar och sälja vårt material.

Under 2023 ska föreningens 40-årsjubileum firas. Det kommer att ske lördagen den 6 maj på Forshaga hembygdsgård. Detta evenemang ska rikta sig till både unga och gamla. Även någon typ av jubileumsskrift ska tas fram.

2023 års släktforskardagar äger rum i Östersund 25–27 augusti. Vi har tagit beslut i styrelsen om att vi ska delta som vanligt. Det blir ingen medlemsresa dit eftersom det är för långt borta. Däremot ska vi planera in en resa på lite närmare håll.

Vår forskarjour på Arkivcentrum ska fortsätta som vanligt.

Vår Facebookgrupp är mycket aktiv och nya medlemmar kommer in, som vi givetvis ska försöka att värva som medlemmar även i föreningen.

Vårt samarbete med Folkuniversitetet ska fortsätta och det planeras för kurser och studiecirklar. Vi vill få i gång nybörjarkurser för olika släktforskningsprogram. En kurs i ”Min släkt” och en grundkurs är redan planerade. Våra lokalgrupper, som har samarbete med FU och även andra studieförbund, ska också fortsätta med detta.

Våra besök hos bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar är mycket omtyckta och vi har för avsikt att fortsätta med detta. Det är ett mycket bra sätt att presentera föreningen och vår verksamhet och att rekrytera nya medlemmar. Kanske finns det också möjlighet till något samarbete. Vi ska också försöka att synas på andra ställen till exempel Bergviks köpcenter och Universitetet.

Hemsidan och Facebook är fortsatt mycket aktiva. Tidningen VärmlandsAnor ska vi fortsätta att ge ut som papperstidning. Dessa olika medier är mycket uppskattade.

Vi fortsätter att arbeta aktivt med att engagera fler medlemmar i vårt arbete, dels för att avlasta styrelsen, dels för att hitta framtida styrelsemedlemmar.