Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2024

Vår evenemangsverksamhet ska fortsätta med föreläsningar och caféträffar såväl i Karlstad som ute i våra lokalgrupper. Vi har också för avsikt att ha Zoomföredrag med tanke på våra medlemmar, som har svårt att komma till Karlstad eller till våra lokalgrupper. Vi ska fortsätta att spela in föredrag om vi får tillåtelse av föredragshållaren. Inspelningarna lägger vi sedan ut på hemsidan för medlemmar.

 Vårt utbud av externa evenemang ska fortsätta. Vilka det kommer att bli bestämmer vi efterhand som evenemang kommer ut. Får vi förfrågningar så ska vi försöka att ställa upp. Detta gäller även våra besök hos bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar, som är mycket uppskattade. Det är ett mycket bra sätt att presentera föreningen och vår verksamhet och att rekrytera nya medlemmar. Kanske finns det också möjlighet till samarbete i någon form. Vi vill synas utåt för att på detta sätt kunna även kunna sälja vårt material.

Vår forskarjour på Arkivcentrum ska fortsätta som vanligt likaså vårt samarbete med Folkuniversitetet, där vi ska fortsätta med kurser och studiecirklar.

2024 års släktforskardagar äger rum i Malmö 24–25 augusti. Vi har för avsikt att delta som vanligt. Det blir ingen medlemsresa dit eftersom det är för långt borta. Däremot ska vi planera in en resa under våren på lite närmare håll.

Hemsidan och Facebook är fortsatt mycket aktiva. Tidningen VärmlandsAnor ska vi fortsätta att ge ut som papperstidning. Dessa olika medier är mycket uppskattade.

Vi fortsätter att arbeta aktivt med att engagera fler i vårt arbete vilket även underlättar arbetet med att hitta framtida styrelsemedlemmar.