Sunne

sunne

Verksamhet

Sunne Släktforskargrupp bildades vid en träff den 29/9 2010 på Sunne bibliotek. Vi träffades före en DISBYT-information som Kjell Hasselroth höll och beslöt att starta en grupp. Det finns stort intresse från biblioteket om att ordna aktiviteter, såsom släktforskarhjälp etc.

Vi har ingen egen lokal, men får vara på Sunne bibliotek.

Forskarhjälp på Sunne bibliotek

Se närmare information i Kalendern.

Program

Se närmare information i Kalendern.

Kontaktperson Sunne släktforskargrupp

Sunnegruppen är för närvarande vilande.
Vi jobbar på att få igång den igen.
Frågor kan ställas på nedanstående mailadress.

sunne@varmlandsrotter.se

Värmlands Släktforskarförenings hemsida