Styrelseinfo

Intern styrelseinformation

Materialet här och dess länkar är endast avsedda för styrelsens medlemmar, och är därför lösenordsskyddade. Allt material här skall hanteras som styrelseinternt och får ej spridas.

Kalendrar
 calendarKalender för styrelsens arbete  calendarKalender ALLA evenemang inklusive styrelsens arbete

Materialet här får inte användas efter avslutat uppdrag i styrelsen även om Du fått tillgång till det under pågående styrelseuppdrag.


Dokument/länk Senast uppdaterad
Adresslista och uppdrag för styrelsen m fl 2024-02-18
Allmänna regler 2021-08-17
Arkivcentrum – lås och larm 2024-02-21
Bokbordsdokument 2021-08-01
Brevpapper – sparas ner innan redigering 2021-01-16
Ekonomiska regler 2023-09-11
E-postadresser 2022-03-21
Kyrkboksregistrerare och lägesrapport 2023-09-02
Medlemsmatrikel 2024-01-02
Policy – annonsering och utskick 2023-09-14
Policy – GDPR 2018-05-24
Protokoll mm 2024-03-17
Rötterbokhandeln – instruktioner 2017-04-17
Utvecklingsområden 2022-12-01
Videofilmning av föredrag, instruktion 2023-04-13
VKBR – Policy – arbetsgång 2023-09-14
VSF på Rötter – instruktioner 2017-04-17
Värmlandsrötter, data, mm – instruktioner 2022-09-19
Yttre evenemang – instruktioner 2018-04-21
Yttre evenemang – utvärdering 2018-04-21

Värmlands Släktforskarförenings hemsida