Säffle

saffle

Säffles egen hemsida kan du se här.

Verksamhet

Vid en släktforskarträff på Säffle Hembygdsgård den 29 augusti 1990, beslöt ett antal intresserade släktforskare att starta en sammanslutning av släktforskare i Säffle kommun.

Vi ansåg att en regelrätt förening skulle bli för tungrodd, varför vi startade det hela som en kamratcirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Och så har det förblivit. Vi har därför ingen styrelse och ingen årsavgift, utan träffas helt förutsättningslöst för en stunds trevlig samvaro. Vi är numer en lokalgrupp inom Värmlands Släktforskarförening.

Vi träffas en gång per månad under höst och vår. Ett femtontal släktforskare brukar möta upp. Tyvärr är det svårt att få med nya forskare, utan det är de ”gamla” garvade forskarna som kommer. Det beror kanske på att det ibland kan bli en lite för avancerad diskussion för en ovan forskare. Men vi vill gärna att alla som är intresserade ska komma.

Vi har ingen egen lokal, men vi får vara på Biblioteket. En eller ett par gånger per år försöker vi ha möten på andra ställen i kommunen, exempelvis så har vi varit i hembygdsgårdarna och i Tingshuset i Häljebol.

Vad sysslar vi då med? Ja, egentligen inget särskilt. Har vi problem i vår forskning kanske någon annan har lösningen. Tyvärr kan vi inte säga att vi har täckt hela Säfflebygden. Några socknar saknar ”expert”. Alla socknar förekommer dock i vår gemensamma forskning. Värmlands Släktforskarförening har sockenombud för några av socknarna i kommunen. Du når dem här.

Släktforskarhjälp på biblioteket

Andra tisdagen i varje månad aug-maj, kl 16-18, finns två erfarna släktforskare på plats för att hjälpa och ge råd. Se närmare information i Kalendern.

Släktforskarhjälp på distans

Vi har startat en verksamhet på prov. Den som behöver hjälp, skickar ett mail till help.saffle@varmlandsrotter.se.  Vår kunniga expertpanel får detta mail, och den som bestämmer sig för att svara skickar ett svar till frågeställaren, samt meddelar övriga att ärendet är under utredning. Ni bestämmer sins emellan hur hjälpen ska ges. Via telefon, mail, Skype, Messenger eller annan kontaktväg. Allt sker naturligtvis helt ideéllt, så det kan dröja ett par dagar innan svar kommer.

Program

Lokalen är någonstans på Säffle Bibliotek, och tiden är kl 17.55 (biblioteket stänger entren prick kl 18.00). Vi måste vara ute före kl 22.00 då larmet slår på. Annan tid och plats anges särskilt.

Tanken är att träffarna skall få karaktären av ”växelbruk”, dvs att de skall växla mellan ”gagg”- och temabetonade kvällar. Vid alla våra träffar serveras fika med dopp.

Se våra programpunkter i Kalendern.

Kontakt

Frågor om verksamheten m.m. besvaras av:

Eva Sundling, 070-303 83 40, saffle@varmlandsrotter.se

Värmlands Släktforskarförenings hemsida