Årsmöteshandlingar 2021

Då årsmötet sedan några år är tidigarelagt, hinner vi inte få ut handlingarna i VärmlandsAnor nr 1. De kommer att finnas för utdelning vid årsmötet, men för medlemmar som inte har möjligheten att närvara vid mötet, presenteras de även här. Kallelse till årsmötet samt dagordning presenterades även i VärmlandsAnor nr 2020:4.

Verksamhetsberättelse 2020

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020

Kallelse till årsmöte 2021

Lördagen den 20 februari 2021 klockan 13.00 håller Värmlands Släktforskarförening (873201-6897) årsmöte. På grund av Coronapandemin hålls årsmötet digitalt via Zoom, och medlemmarna kommer i god tid inför årsmötet att få instruktioner om hur man anmäler sig, ansluter, samt hur man ställer frågor, röstar mm. Observera att anmälan om deltagande krävs.

Föreslagen dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet anses stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Motioner och förslag till årsmötet
 12. Verksamhetsinriktning för 2021
 13. Medlemsavgift för 2022
 14. Budget för 2021
 15. Val av föreningens ordförande för 2021 och 2022
 16. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2021 och 2022. I tur att avgå är Britt-Marie Johansson, Gunnar Jonsson, Elisabeth Björkman, Eva Lejrin och Sonja Skagerud-Östlund
 17. Val av revisorer och revisorersättare för 2021
 18. Val av redaktör för VärmlandsAnor för 2021
 19. Val av redaktör för VärmlandsRötter för 2021
 20. Val av moderator för Facebookgruppen för 2021
 21. Val av valberedning för 2021
 22. Övriga frågor
 23. Årsmötet avslutas.

 

 

 

Värmlands Släktforskarförenings hemsida