Årsmöteshandlingar 2024

Då årsmötet sedan några år är tidigarelagt, hinner vi inte få ut handlingarna i VärmlandsAnor nr 1. De kommer att finnas för utdelning vid årsmötet, men för medlemmar som inte har möjligheten att närvara vid mötet, presenteras de även här. Kallelse till årsmötet samt dagordning presenterades även i VärmlandsAnor nr 2023:4.

Årsmötesprotokollet 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Resultaträkning 2023 samt budget för 2024

Balansräkning 2023

Verksamhetsinriktning 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Lördagen den 17 februari 2024 klockan 13.00 håller Värmlands Släktforskarförening (873201-6897) årsmöte i Edbergssalen på Arkivcentrum i Karlstad.

Föreslagen dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet anses stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Motioner och förslag till årsmötet. Här har inkommit förslag till styrelsen om att föreslå årsmötet att utse Gunnar Jonsson, Säffle till hedersmedlem i föreningen.
 12. Verksamhetsinriktning för 2024
 13. Medlemsavgift för 2025
 14. Budget för 2024
 15. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2024 och 2025. I tur att avgå är Berith Hemmingberg, Lisbeth Wärme, Tomas Andersson och Monika Becker.
 16. Val av revisorer och revisorersättare för 2024
 17. Val av redaktör för VärmlandsAnor för 2024
 18. Val av redaktör för VärmlandsRötter för 2024
 19. Val av moderator för Facebookgruppen för 2024
 20. Val av valberedning för 2024
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötet avslutas.

Efter årsmötet bjuder föreningen traditionsenligt på smörgåstårta i Almqvistsalen.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida