Årsmöteshandlingar 2023

Då årsmötet sedan några år är tidigarelagt, hinner vi inte få ut handlingarna i VärmlandsAnor nr 1. De kommer att finnas för utdelning vid årsmötet, men för medlemmar som inte har möjligheten att närvara vid mötet, presenteras de även här. Kallelse till årsmötet samt dagordning presenterades även i VärmlandsAnor nr 2022:4.

Årsmötesprotokollet 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Resultaträkning 2022

Balansräkning 2022

Verksamhetsinriktning 2023

Kallelse till årsmöte 2023

Lördagen den 18 februari 2023 klockan 13.00 håller Värmlands Släktforskarförening (873201-6897) årsmöte i Edbergssalen på Arkivcentrum i Karlstad.

Föreslagen dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet anses stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Motioner och förslag till årsmötet
 12. Verksamhetsinriktning för 2023
 13. Medlemsavgift för 2024
 14. Budget för 2023
 15. Val av ordinarie styrelseledamöter för 2023 och 2024. I tur att avgå är Lars-Göran Jansson, Britt-Marie Johansson, Gunnar Jonsson, Elisabeth Björkman, Sonja Skagerud Östlund och Eva Lejrin.
 16. Val av revisorer och revisorersättare för 2023
 17. Val av redaktör för VärmlandsAnor för 2023
 18. Val av redaktör för VärmlandsRötter för 2023
 19. Val av moderator för Facebookgruppen för 2023
 20. Val av valberedning för 2023
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötet avslutas.

Efter årsmötet bjuder föreningen traditionsenligt på smörgåstårta i Almqvistsalen.