VA-register

Vi håller på att göra ett person- och ortregister till vår medlemstidning. Registret är gratis tillgängligt för våra medlemmar på medlemssidan. Registret uppdateras när en hel årgång registrerats. Vill du hjälpa till att registrera, hör av dig till oss.

Vilka nummer som är klara och vilka som är under registrering ser du här:

Klara:
1984-2009
2010:1, 2010:2

Under registrering – av:
2010:3 – Lars Gunnar Sander