2022_22

Gåsbôringer 1560-1785. Personer och familjer.

Av Bo Eriksson.

Gåsborns Hembygdsförening. Tr. Karlstad 2022. ISBN 978-91-527-2869-7. För att köpa boken kontakta författaren: bo.eriksson5@telia.com.

Gåsborn är idag en av Värmlands mest undangömda socknar. En gång var det bergsbruket som gav anledning för människor att flytta hit. När hyttorna försvann behövdes arbetskraften i skogen, men inte heller där finns längre särskilt många arbetstillfällen längre och befolkningsminskningen har varit mycket stor. Idag finns drygt 200 fastboende (som mest fanns det över 2000 gåsbôringer) och i princip allt av samhällsservice är nedlagt.

Men i ett avseende ligger Gåsborn i framkant. Det gäller dokumentationen i skrift kring socknen. Folkskolläraren Nils Helger gav ut en läsvärd sockenbok redan 1916, i nytryck 1951. Under de senaste decennierna har en studiecirkel under ledning av vårt sockenombud för Gåsborn, Bo Eriksson, utgivit en rad fylliga dokumentationer över socknens olika delar.

Denna serie avrundades med boken om Gustavsström 2011. Intresset har varit överraskande stort och nytryck har fått göras av vissa av böckerna.

Bo Eriksson har släkt- och hembygdsforskat sedan 1982. Nu har han så att säga krönt sin insats genom att publicera boken om folket i Gåsborn före 1785. Det är drygt 200 år från Börger på Gåsaklinth, omnämnd 1560 i skattelängderna, till dess att husförhörslängderna börjar.

Det här är inte en bok som är tänkt att sträckläsas men som istället noggrant redovisar människorna by för by, år för år. Uppgifterna i skattelängderna kan vara mycket lakoniska. En del har inte ens patronymikon. En Håkan Larsson finns dock på slutet av 1500-talet, och det är sannolikt att de som senare bar namnet Håkansson var hans söner. När ministerialböckerna börjar i slutet av 1600-talet finns det möjlighet att följa de döpta, vigda och begravda.

Det är också så, att Bo Eriksson noggrant redovisar källornas vittnesbörd. Där det finns obesvarade frågor, skriver han så. Där släktskapet är troligt men inte säkert, framgår det också.

Det skall redan sägas nu, att en del kommer att sakna personregister. Det hade dock tett sig ogörligt med så många namn, dessutom ofta snarlika som finns på varje sida. Boken är geografiskt och kronologiskt upplagd, så det går att orientera sig i boken även för den som inte är bevandrad i trakterna.

Är det färdigforskat i Gåsborn nu? Nej, inte helt. Den källa som ännu inte blivit publicerad är domböckerna – det borde gå att ytterligare klarlägga historien med hjälp av dessa.

Bo Eriksson har all heder av sin storslagna insats att utforska Gåsborns historia, både för sitt ledarskap för bygdeforskningscirkeln och för att underlätta för andra forskare genom den tålamodsprövande forskningen i skatte- och mantalslängder och ministerialböcker.

Carl-Johan Ivarsson