2022_12

Historien om gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron

Utgiven av Kulturföreningen Brandsbolsgårdar. Tryckt i Karlstad 2021. 472 sidor, inbunden. Pris 300 kr/bok + ev. fraktkostnad.

Boken kan beställas hos Sven-Åke Werme 070-312 95 08 eller AnnCathrine Risel 073-071 91 52. Utlämning kan ordnas förutom i Gräsmark, även i Sunne och Karlstad.

Gräsmark är en socken som (ännu) saknar sockenbok. Men det finns ändå ganska mycket skrivet, ”Gräsmark” ger 184 träffar i Bibliotek Värmlands katalog. Det finns också flera bygdeböcker som noggrant behandlar bebyggelsen och dess historia i delar av socknen.

Så är det också med denna stora bok, 472 sidor i stort format och hårda pärmar. Det handlar om hemmanen Granbäck, Forsnäs, Brandsbol, Norra Bråne, Linna och Kärr. Varje torp och gård som har existerat eller ännu finns kvar behandlas.

Det finns också specialkapitel om sjukdomar, begravningsseder, utvandring, näringsliv, föreningsliv och kommunikationer, bland mycket annat. Det finns rikligt med illustrationer, både kartor, svartvita foton och nytagna foton av gårdarna så som de ser ut idag.

Vi kan ta exemplet hemmanet Granbäck. Här finns tio gårdar: Hagen, Hörnet, Där Väst, Nytomta, Östate, Lillstugan, Nygården, Skuldsätra, Ängbacken och Där Nol. Till några av dessa finns husen inte kvar. Helt försvunna gårdar är Tomta, Täppa och Olastuga. Dessutom fanns ett 40-tal gårdar, torp och sätrar på Granbäcks utskog, ca 15–20 km från huvudgården.

Allt detta finns redovisat i text och bild. Det finns förstås också många bilder av personer med anknytning till bygden.

Det finns också plats för anekdoter, som att det i hemmanet Forsnäs finns en ”Kungens kurva”, till minne av Carl XVI Gustafs dikeskörning som föråkare i Svenska Rallyt 1992. Tyvärr har det också förekommit en del sorgliga händelser, och boken väjer inte heller för detta.

Ett problem med denna typ av böcker kan vara ett alltför stort fokus på nutiden. Det finns en del böcker som redovisar bara de hus som finns kvar och vilka som bor där idag. Så är det inte med denna bok! Här får släktforskaren nya pusselbitar till i vilket hus som förfäderna har bott.

Det känns som att denna bygds historia nu är helt utforskad, genom forskargruppens försorg. En av eldsjälarna är Sven-Åke Werme, som också berättat om arbetet vid Släktforskningens dag i Karlstad i januari 2020. Några kanske var med och lyssnade då. Föredraget finns inspelat och tillgängligt via våra medlemssidor.

För den som har anknytning till Gräsmark och alldeles särskilt till de här hemmanen, så är boken förstås en självklarhet att ha i bokhyllan. Men även andra lokalhistoriska forskare kan läsa, lära och inspireras till egna bokprojekt!

Och kanske kan det bli en sockenbok någon gång också!

Carl-Johan Ivarsson