2019_22

Tössbo härads domböcker 1613-1675

Regester på nutidssvenska från renovationerna i Göta Hovrätts arkiv av Elsa Sjödahl. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Mellerud 2014. Register till Tössbo härads domböcker 1613-1675 av Margareta Nilars. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, Mellerud 2018. Säljes genom Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, c/o Gudrun Rydberg, Kuskvägen 7,463 34 Lilla Edet. Tel 070-374 23 27; 0520-65 73 00, e-mail:gudrun.rydberg.le@ telia.com

Det är inte så ofta vi anmäler litteratur om Dalsland i VärmlandsAnor, men det får anses vara väl motiverat i detta fall, av flera skäl. Framför allt genom den storslagna insats som Elsa Sjödahl gjort genom att göra sammandrag av varje ärende för Tössbo härad i Göta hovrätts domboksrenovationer, dels genom att en liten del av Tössbo härad numera ingår i Svanskogs socken i Värmland, och slutligen genom Margareta Nilars föredömliga insats att göra ett register till den tryckta boken.”Domboksstudier – en tidsödande källa till glädje” kallade Lars Gunnar Sander sin introduktion till domboksforskning i VärmlandsAnor 1991:4 – den finns att läsa på Värmlandsrötter för alla som är nyfikna. Alla som försökt att dyka ned i domböckernas värld förstår vad han menade. Det är framför allt oöverskådligt, svårläst och kräver kunskap i både texttydning och förståelse av juridiska termer. Men man kan bli mycket rikligt belönad! Inte bara genom förfädernas ogärningar och illdåd men genom den bild av det lokala vardagslivet som domböckerna ger, och de släktutredningar som domböcker kan innehålla.

För 1600-talets del är den enklaste vägen in i domböckernas värld de renovationer (renskrifter) av häradernas domböcker som sändes in till hovrätten. De är i regel mycket prydligt skrivna och välbevarade, där exemplaren i häradsrättens arkiv kan ha luckor. Men 1600- talspikturen kräver sin tydare och det rekommenderas inte för nybörjare.

Elsa Sjödahl (1917-2018) var en aktiv släktforskare som under många år sysselsatte sig med det dalsländska domboksmaterialet (1). Det resulterade i flera tryckta utgåvor där hon skrev rent och bearbetade de sammandrag som forskaren Anders Edestam (1898-1977) sammanställt ur de fyra övriga dalsländska häraderna.

Tössbo,  alltså i stort sett det som idag är Åmåls kommun var dock länge en vit fläck bland dessa. De sammandrag som Edestam gjort blev aldrig tryckta. Vid 97 års ålder fick Elsa Sjödahl istället se sina sammandrag av varje mål, det är alltså det som kallas regester, på nutidssvenska utgivna. Edestams sammandrag är urval men här är varje mål refererat. Samma år, 2014, belönades Elsa Sjödahl med Victor Örnbergs hederspris av Sveriges Släktforskarförbund.

I Värmland känner vi till Gunnar Almqvists liknande arbete för Fryksdals härad, liksom Jan-Erik Björks för Älvdals härad.

Den inbundna boken på 292 sidor inger respekt och det är nog inte så många som vill sträckläsa den, men boken har förstås ett enormt värde för alla med släkt- och lokalhistoriskt intresse för Tössbo härad – vilket också inkluderar den del av Svanskogs socken som kallas för ”Dalboredden”. På nutida kartor med utritade landskapsgränser så brukar Dalboredden åter räknas till landskapet Dalsland, även om hela Svanskog tillhör Värmlands län sedan 1891.

Storverket fullbordades efter fyra år av förra kommunarkivarien i Åmål Margareta Nilars som sammanställt ett register till Elsa Sjödahls arbete. Registret är uppdelat i fyra delar: personer, ortnamn, yrken och titlar samt ett sakregister.

Vad innehåller då boken? Ja, bara ett litet exempel från min egen hemsocken Kila. 1661 dyker fänriken Bengt Nilsson från Ölserud i Kila för att skafta sin hustrus och hennes syskons arvejord i Gatan, Tydje till Lars Bryngelsson och Brita Eriksdotter ibidem för 60 riksdaler och en oxe. Hustrun heter Maria Olufsdotter Tilacea och alla syskon nämns vid namn: Lars, Daniel, Gabriel, Erik, Erik, Margareta och Sigrid. Är det felskrivet med två Erik? Då får man dyka ned i Arkiv Digitals bilder och försöka leta upp målet… “Det var en felskrivning visade det sig, det finns bara en Erik i källan” (2).

Det kan alltså finnas en del fel på detta vis, orter som hamnat i fel socken och liknande. Men nyttan av Elsa Sjödahls arbete, kompletterat med Margareta Nilars register till detta är mycket stort.

Carl-Johan Ivarsson


1. Elsa Sjödahl är ej att förväxla med Elsa Sjöholm (1923-2012), docent i historia, känd för sina forskningar kring medeltidslagar.

2. Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB: 48 (1657-1662) Bild 2580 (AID: v190210.b2580, NAD:SE/VALA/0382503)