2022_11

Väckelsens hus i Värmland

Författare: Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson.
Förlag: Votum. ISBN 978-91-89021-53-2.

Pris: 300 kr + frakt. Beställningar och frågor:
ivarsson.carljohan@gmail.com, 070-2253245
henke_olsson@hotmail.com, 070-2446555

Efter drygt tre års arbete med denna bok kunde den äntligen presenteras i samband med Värmlands bokfestival i slutet av november 2021. Det är en rikt illustrerad bok, med 351 sidor i stort format, 25×29 cm.

Det är ett fantastiskt arbete författarna har lag ned för att söka upp de byggnader (drygt 720 st) som var väckelserörelsernas samlingslokaler i Värmland, vilka idag mest går under namnet missionshus.

Förutom fakta om byggnaderna och dess historia finns nytagna bilder på de som fortfarande finns kvar.

Bland många intressanta kapitel finns ett som beskriver hur väckelserörelserna uppstod och vilka svårigheter de mötte. Här beskrivs de olika frikyrkorna som hade verksamhet i Värmland. I ett annat kapitel ”Missionshus i moderna tider – utveckling efter 1945” får vi bland annat ta del av hur centraliseringen gjorde att verksamheten i mindre missionshus i många gånger upphörde helt.

Förteckningen över missionshus är uppdelad per kommun. Kommunerna i landskapet Värmland, alltså även Karlskoga och Degerfors. För varje kommun finns fakta om kommunen, de olika föreningarna, och missionshusen, samt bilder på dessa. Drygt 660 bilder i denna del av boken.

Boken har även en bra förteckning över källor avseende bilder och litteratur.

För en släktforskare ger den ytterligare en dimension till släkthistorien, och fungerar bra som uppslagsverk och historiebok.

Lars-Göran Jansson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida