2018_31

Brott och straff i Värmland under 1500-talet

Lars Erik Westlund. Med en genomgång av de värmländska saköreslängderna för åren 1503-1600. 223 sidor, häftad. BoD, Stockholm 2018. ISBN 978-91-7785-369-5.

Hagforsbon Lars Erik Westlund har de senaste åren berikat den värmländska lokalhistoriska forskningen med några böcker, som lyft fram forskningsfronten inom ett svårforskat område, nämligen värmländskt 1500-tal.

Efter förra årets bok om Värmland under det nordiska sjuårskrigets tid, så tar Westlund nu tag i en av de få historiska skriftliga källor som det verkligen finns gott om från denna tid, nämligen saköreslängderna. Sakören skulle vi kalla för böter, den helt dominerande påföljden som dömdes ut bland domstolarna i Sverige vid denna tid.

Tillräckligt höga böter skulle, som baksidestexten säger, ”ha en allmänpreventiv inverkan, med böter kompenserades målsägaren och andra bötesberättigade parter inte bara moraliskt utan också ekonomiskt, och till skillnad från andra former av straff möjliggjorde bötesstraff att en tidigare ostraffad kunde återanpassas till samhället”.

Lars Erik Westlund tecknar en bred bild av 1500-talets Värmland, framför allt genom vad som hände på tinget, straffrätten så som den avtecknar sig i gällande landslag, men framför allt kring de olika brotten som i sin tur resulterade i sakören. Bland rubrikerna finner vi: våldsbrott, fridsbrott, uppror, tredska, olaga handel, stöld, rån, egenmäktigt förfarande, olaga fiske och jakt men en betydande del av sexual- och äktenskapsbrott.

Denna bok innehåller inga kataloger av namn på 1500-talsvärmlänningar. Det kanske gör någon släktforskare besviken. För  de som nämns, finns det dock ett utmärkt personregister. Men boken gör desto större nytta genom att ge en förståelse för våra förfäders sätt att leva. Litteraturlistan är lång, men boken bygger också på ett imponerande handlag med ett omfattande arkivmaterial, framför allt från Riksarkivet.

Lars Erik Westlunds bok kommer att bli en välbehövlig och nödvändig handbok för alla som intresserar sig för Värmland under den tidigmoderna epoken. Och så hoppas vi på nya kunskapsrön från Westlunds forskarverkstad framöver.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida