2018_41

Hammarö sockenstämma 1708-1746

Lars Hammarén. Med inledning om stämmans roll och betydelse, samt kommentarer och protokollen i sin helhet. Vulkan.se 2018. ISBN 978-91-88883-21-6. 166 sidor. Säljs via bl.a. Adlibris och Bokus.

De flesta minns säkert sin början som släktforskare. Glädjen i att finna namn och levnadsdata för nya anor håller igång intresset länge,  en efter ett tag kommer frågan om hur levde egentligen dessa människor på 1700-talet? Vi vill ha ”kött på benen”.

Det finns många intressanta källor bortom kyrkböckerna. Två viktiga  källor till förfädernas liv är häradstingets och sockenstämmans protokoll. Till skillnad från häradsrättsarkiven, som är närmast omöjliga att överblicka, så ger sockenstämman information på en mer behändig nivå.

Det finns inte så många exempel på tryckta sockenstämmoprotokoll i Värmland. Wilner Hasselmo gav 1949 ut Kölas sockenstämmoprotokoll 1642-1768. Protokollen för Skillingmarks sockenstämma 1694-1811 trycktes 1996. Karlskogas protokoll 1659-1703 trycktes 1993. Det kan finnas något mer exempel från Värmland men detta är vad som återfinns i Bibliotek Värmlands katalog. Nu kan till denna rad läggas Lars Hammaréns utgåva av Hammarös äldsta sockenstämmoprotokoll.

Det här är en urkundsutgåva, med bokstavstrogen återgivning av alla protokoll under tidsperioden. Dessutom har Lars Hammarén (ja, namnet kommer från ön), skrivit ett introducerande avsnitt, när begrepp förklaras och sammanhang utreds.

Vad handlar det då om? Ja, förutom en inblick i själva beslutsfattandet så handlar det om kontroll och disciplin, fiske, trätor, slagsmål och tjuvnad. Frågan om fiske och fiskhandel i förhållande till sabbatsbudet återkommer flera gånger. Den medeltida träkyrkan och klockstapeln kräver många insatser från ”Hammarötassarna”. Det finns några få uppenbara felläsningar i protokollen men de påverkar knappast alls läsningen. Själva boken är mycket tilltalande, i ett behändigt format med mjuka pärmar och ett flertal illustrationer.

Så här blir det mycket ”kött på benen” för alla som har anor på Hammarö. Om det är något som saknas i boken, så är det ett personregister. Men jag antar att alla Hammaröforskare ändå kommer att sluka boken från pärm till pärm, och då hittar man ju alla intressanta namn ändå.

Carl-Johan Ivarsson