2018_42

Nyqvistar

Ulla Rundstedt. Nyqvistar – ”en resa bland hammarsmeder, klåckare, enkor och mamseller” (ISBN: 978-91-639-6252-3) 2018. Du som är intresserad av att köpa boken (275 kr + porto, 75 kr), kontaktar författaren:
Ulla Rundstedt
ulla.rundstedt@akos.se,
0706-84 88 85

Boken är en rikt illustrerad och intressant bok på 355 sidor som utgår från författarens farmors mor Anna Sofia Nyqvist. Den sträcker sig tillbaka till 1600-talets Värmland och Anders Persson Nyqvist som dog 1722 i Tjusterby i Sunne, Värmland. Boken följer generationerna framåt sex generationer, och är mycket trevligt utformad med kartor, kyrkböcker, domböcker och andra dokument. Många dokument är tolkade vilket är bra. Bra källhänvisningar, och ett personregister gör boken lätt att använda.

Har man Ny(d)qvistar i släkten från Värmland, Botkyrka, Trollhättan, Göteborg och Falbygden är nog sannolikheten stor att den gemensamme anfadern är ovan nämnde Anders Persson Nyqvist.

En av ättlingarna, Antenor Nydqvist (1817-1914), var grundare/ägare av NOHAB, Nydqvist och Holm AB i Trollhättan.

I boken förekommer även namn som Ferner, Stårck/Sturck, Wallmoen, Schröderheim m fl. Ibland genom ingiften och ibland som personer i familjens närhet.

I början på många kapitel är en antavla inlagd så att man enkelt ser beskriven persons position i släkten. Sammanfattningsvis en trevlig bok där författaren lagt ned ett stort arbete på att samla all information, och för att göra boken så tilltalande.

Lars-Göran Jansson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida