2018_32

Finnättlingar från Slobyn

Kenneth Larsson. Del IV Jöran Jöransson d.ä. 914 sidor, inbunden. ISBN 978-91-977583-8-3. Förlaget Ancestor, Strängnäs 2018. Beställes via hemsidan www.mangskog.se.

Ett storverk är enligt Svensk Ordbok en ”utomordentlig intellektuell eller konstnärlig produkt”. Det här storverket påbörjades redan för mer än 20 år sedan. Då, 1996, utgavs en första del i ett verk som nu efter 22 år har nått till nästan 2900 sidor. Det senaste tillskottet är en nätt bok på mer än 900 sidor.

Och mer skall det bli! Minst en del till kommer det att bli, meddelar Kenneth Larsson, som sedan sist (2012) har flyttat sin bas från hembygden i Mangskog till Härads socken i Sörmland. Men idag är det inga svårigheter att bedriva släktforskning på distans. Släktforskningens villkor har förändrats i grunden sedan projektet påbörjats.

I boken, liksom på Kenneths hemsida finns en plan över hur publiceringen fortgått. Det är ättlingarna till framför allt två av svedjefinnen Jöran Simonssons barnbarn, födda omkring 1655 och 1658, vars ättlingar nu finns publicerade i del IV. Jöran kom själv till Slobyn i Mangskog omkring 1640 och hans barnbarn blev bosatta mestadels i Glasnäs och Gränsjötorpet, Älgå samt Sigfridstorp i Glava. Fram till slutet av 1700-talet levde ättlingarna kvar i dessa socknar och i angränsande finnhemman i Gillberga och Silbodal.

Sedan har senare generationer gift sig med svenskar. Det skulle förstås vara intressant att i raderna av namn och datum kunna urskilja när skiftet till svenskt språk och en svensk kultur skedde. Att  man varit medveten om sitt finska ursprung långt fram i tiden, är dock helt klart.

Kenneth har gjort ett storartat arbete genom att följa en så stor mängd människor i stort sett fram till nutid. De enda trådar som bryts av är de ättlingar som flyttar till Norge och USA under den stora utvandringens epok. Men då och då får Kenneth upp spår även dit.

Familjerna redovisas i den kompakta form som Kenneth Larsson etablerat i sina tidigare släktböcker. Bilderna är tyvärr få, vilket förklaras av ambitionen att boken inte får väga mer än 2 kg för postdistributionens skull. Till hjälp för alla som likt undertecknad är nyfiken på kändisar i släktböcker så har Kenneth gjort en lista på dessa i början av boken. Bland de mest kända finns de galenskapande bröderna Claes och Anders Eriksson från Trollhättan. Kopplingen går via deras morföräldrar som flyttade från Björnö i Gillberga till Vassända-Naglum på 1910-talet.

Det saknas säkerligen en hel del barn födda de senaste 20 åren. Själv kan jag komplettera med två kusiner som föddes sommaren 2018, Märta i familj 19888 och Eira i familj 19889. Med tiden så kommer de också att få veta att de är en del i en stor helhet, som började med en svedjefinnes ankomst från Savolax till Värmland för runt 378 år sedan.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida