2020_31

Skjutsbol uti Stavnäs socken: En gårds- och släkthistorisk berättelse

Gerd och Staffan Engström. BoD, Stockholm 2020. ISBN 978-91-7569-171-8. 226 sidor, inbunden. Köpes hos nätboklådorna eller www.bod.se

Skjutsbol är en bland många minnesrika värmländska bondbyar. Vi befinner oss i Stavnäs socken i Gillbergs härad, numera i Arvika kommun. Några kilometer öster om bygdens nuvarande centralort Klässbol hittar vi Skjutsbol vid stranden av sjön Billingen.

Gerd och Staffan Engström har ägnat mycket tid och kraft åt att forska i bygdens historia – inspirerade av Staffans pappa Karl-Axel Engströms (1915- 1991) efterlämnade anteckningar och en studiecirkels dokumentation av bygden vid mitten av 1980-talet.

I våras utkom resultatet av deras forskarmödor i form av en inbunden och mycket väl formgiven bok med hårda pärmar. I dagens läge kan ju en bokproduktion ”on demand” göras i begränsad upplaga men ändå i en utsökt form. Staffan berättade att de böcker han beställt för att sälja i närområdet tagit slut, så intresset för Skjutsbol är stort. Kanske har också några av denna tidnings läsare band till Skjutsbol?

Stavnäs är annars en rätt väldokumenterad socken genom de båda innehållsrika sockenböckerna som finns, Linus Brodins från 1930-talet och Stavnäsboken utgiven år 2000. Men här kommer vi ner på by- och gårdsnivå och vi får möta många människor, både storbönder och avsidestagna.

Skjutsbol är en relativt stor by – bokens lista täcker upp inte mindre än 64 olika objekt, både rivna och kvarstående, alltifrån gårdar till sentida sommarhus, men också gemensamhetsbyggnader som missionshuset, sågen och slaktboden.

Vi får följa med i historien kring vartenda hus och alla som bott där presenteras – om det är något jag skulle önska så vore det fler foton av personer. Dessutom hade det varit önskvärt med ett personregister. Men Engströms varslar om att en ytterligare bok med bilderna i fokus är under planering.

Bilderna är många och i de flesta fall mycket väl återgivna men i något fall så kunde de ha gjorts lite större. Men det är förstås en avvägningsfråga i förhållande till antalet sidor.

Förutom berättelserna om varje gård – där det i de flesta fall finns långa släktkedjor, så finns också Karl-Axel Engströms berättelser från sin barn- och ungdomstid på 1920- och 1930-talen med i boken. Berättelserna ger en extra färg till skildringen och de är av stort kulturhistoriskt värde.

Alla som har anknytning till Skjutsbol eller intresse för Stavnäs i största allmänhet har mycket att hämta i makarna Engströms bok. För oss andra, så kan vi kanske inspireras att skriva om våra ”favoritbyar”.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida