Alla inlägg av Lars-Göran Jansson

Forskarjour på Arkivcentrum inställd

Värmlandsarkiv och Värmlands Släktforskarförening har beslutat att på grund av Coronavirusets spridningsrisk ställa in forskarhjälpen som normalt är bemannad torsdagar kl. 16-19. Beslutet gäller tills vidare.

Observera att forskarsalen stänger kl. 16 på torsdagar!

Forskarsalens öppettider är tills vidare:
Måndagar: 13-16
Tisdag, onsdag och torsdag: 10-16
Fredag stängt

Coronaviruset

Styrelsen har tagit beslutet att ställa in planerade föreläsningar på Arkivcentrum 19 mars och 6 april på grund av risken för spridning av Coronaviruset. Det kan med kort varsel komma nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vår bedömning är att det är lämpligt att ställa in dessa föreläsningar.
Vår förhoppning är att kunna erbjuda föreläsningarna vid ett senare tillfälle.

Styrelsen

Västra Ämtervik drog stor publik

Igår, den 26 februari besökte Sonja, Britt-Marie och undertecknad Västra Ämterviks hembygdsförening på vår turné bland värmländska hembygdsföreningar. I den trevliga hembygdsgården samlades runt 35 åhörare, mycket glädjande!

På programmet stod:

  • Hur kommer man igång med släktforskning
  • DNA-forskning
  • Så forskar Du i Arkiv Digital mm

Vill Din hembygdsförening ha ett besök av Värmlands Släktforskarförening, skicka gärna ett mail till ordforande@varmlandsrotter.se så kan vi planera in detta.

Inspelat föredrag – Domboksforskning

Titta och lyssna på föredraget Domboksforskning med Britt-Marie Johansson från 2020-02-20.  Du hittar filmen här tillsammans med alla våra andra inspelade föredrag. OBS! Det är endast medlemmar som kan kan ta del av filmerna. Är Du inte medlem kan Du anmäla dig här

OBS! Det är INTE tillåtet att sprida dessa filmklipp vidare som t ex att dela dem via sociala medier. Föreläsaren har endast givit tillstånd för publicering  på Värmlands Släktforskarförenings hemsida under lösenordsskyddad medlemssida.

Borgvik – släktforskning

Den 18 februari  var vi, Britt-Marie och undertecknad, inbjudna till Borgviks hembygdsförening för att prata släktforskning, informera om föreningen och visa lite om hur man med hjälp av Arkiv Digital hittar information om sina anor.
Vi hade även en programpunkt om DNA-forskning.
En liten men intresserad skara borgviksbor hade mött upp denna kväll i Sparnäs skola.

Britt-Marie i färd med att berätta om hur man kommer igång med sin forskning

Årsmötet avklarat

Årsmöte hölls lördagen den 15/2 i Edbergssalen på Arkivcentrum i Karlstad. Det leddes förtjänstfullt av Anders Lund, arkivchef på Värmlandsarkiv och vi räknade in 33 medlemmar den här dagen, vilket är en klar uppgång från förra året. Den punkt som diskuterades flitigast var styrelsens förslag till kompletteringar av stadgarna, men till slut enades årsmötet om en skrivning.

Annica Nylén, Arvika valdes in som revisor och Monika Becker, Hammarö och Lars Wahlmark, Bäckhammar valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Hjärtligt välkomna alla tre!
Styrelsen höll ett konstituerande styrelsemöte som slutligen formerade styrelsen.

 

Monica Becker

 

 

Lars Wahlmark

 

 

Hela styrelsen hittar Du här.

Efter årsmötetsförhandlingarna bjöds det på smörgåstårta i Almqvistsalen, där Mona-Lisa och Hjördis fixat så att det blev en trevlig avslutning på den här dagen.

Besök i Gunnarskog

Andra stoppet på vår hembygdsgårdsturné var Gunnarskog där vi berättade om släktforskning och föreningen. I den trevliga storstugan samlades att antal intresserade och kanske blivande släktforskare och fick en inblick i detta intressanta ämne.

                   (kaffepaus med prat om släktforskning mm)

Årsmöte 15 februari

Vill påminna alla medlemmar om att årsmöte i Värmlands Släktforskarförening hålles lördagen den 15 februari kl. 13.00 i Edbergssalen, Arkivcentrum, Hööksgatan 2, Karlstad. Kallelsen publicerades i VärmlandsAnor nr 2019:4 som utgavs i början av december 2019. Övriga årsmöteshandlingar samt kallelsen finns sedan 5 februari publicerade här på VärmlandsRötter för våra medlemmar under menyalternativet FÖR MEDLEMMAR – ÅRSMÖTESHANDLINGAR.
Efter årsmötet serveras kaffe/te och smörgåstårta i Almqvistsalen.

Varmt välkomna!
Styrelsen