Coronaviruset

Styrelsen har tagit beslutet att ställa in planerade föreläsningar på Arkivcentrum 19 mars och 6 april på grund av risken för spridning av Coronaviruset. Det kan med kort varsel komma nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vår bedömning är att det är lämpligt att ställa in dessa föreläsningar.
Vår förhoppning är att kunna erbjuda föreläsningarna vid ett senare tillfälle.

Styrelsen