Årsmötet avklarat

Årsmöte hölls lördagen den 15/2 i Edbergssalen på Arkivcentrum i Karlstad. Det leddes förtjänstfullt av Anders Lund, arkivchef på Värmlandsarkiv och vi räknade in 33 medlemmar den här dagen, vilket är en klar uppgång från förra året. Den punkt som diskuterades flitigast var styrelsens förslag till kompletteringar av stadgarna, men till slut enades årsmötet om en skrivning.

Annica Nylén, Arvika valdes in som revisor och Monika Becker, Hammarö och Lars Wahlmark, Bäckhammar valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Hjärtligt välkomna alla tre!
Styrelsen höll ett konstituerande styrelsemöte som slutligen formerade styrelsen.

 

Monica Becker

 

 

Lars Wahlmark

 

 

Hela styrelsen hittar Du här.

Efter årsmötetsförhandlingarna bjöds det på smörgåstårta i Almqvistsalen, där Mona-Lisa och Hjördis fixat så att det blev en trevlig avslutning på den här dagen.