Borgvik – släktforskning

Den 18 februari  var vi, Britt-Marie och undertecknad, inbjudna till Borgviks hembygdsförening för att prata släktforskning, informera om föreningen och visa lite om hur man med hjälp av Arkiv Digital hittar information om sina anor.
Vi hade även en programpunkt om DNA-forskning.
En liten men intresserad skara borgviksbor hade mött upp denna kväll i Sparnäs skola.

Britt-Marie i färd med att berätta om hur man kommer igång med sin forskning