Ortnamnen

Det nu största projektet på VärmlandsRötters Värmlandssidor är att skapa en unik ortdatabas. Redan nu finns ortlistor för Värmlands alla socknar. Dessa finner Du under respektive socken. Här finns en förklaring på ortlistornas rubriker. I ortregistret tas upp ortnamn samt jordeboksfastigheter (som inte behöver vara en ort).

Tänk på att sockengränser har ändrats under årens lopp. Likaså har socknar delats och slagits ihop. En ort kan därför vid en viss tidpunkt ligga i en annan socken än den i databasen angivna.

Orternas koordinater anges enligt systemet RT90. För att konvertera till exempelvis GPS-vänligt format WGS84, kan man med fördel använda https://rl.se/rt90.

Finns det ett rött frågetecken efter ortnamnen, finns även ortnamnens betydelse inlagda. Klicka på frågetecknet och få en förklaring. Ortnamnens betydelse är, med benäget tillstånd av Språk- och folkminnesinstitutet (Sofi), hämtade från bokverket Sveriges Ortnamn – Ortnamnen i Värmlands län. Dessa böcker är fulla av förkortningar. Några Allmänna anmärkningar från bokverket rekommenderas att läsa.

Man kan även titta på Sofi:s registerkort.


Häradsekonomiska kartan

Den häradsekonomiska kartan kan vara svårbläddrad då det är många blad för en socken. Allt eftersom tid och önskemål sammanfaller publiceras här bladen sammanlagda till en bild i jpeg-format. De rejält stora bildfilerna har komprimerats en hel del till jpeg-format utan märkbar kvalitetsförlust. De större socknarna har måst krympas i bildstorleken. Det kan underlätta att ladda ner bilden och öppna i något lämpligt bildvisningsprogram, exempelvis XnVeiw.

Bro
By
Borgvik
Ed
Frykerud 
Grums
Huggenäs
Karlanda
Kila
Kroppa 
Nor
Norra Råda
Ransäter
Sillerud
Södra Ny
Tveta
Värmskog
Väse

Häradskartan, generalstabskartan och lite annat smått och gott kan ses på kartbild.com

Värmlands Släktforskarförenings hemsida