Inspelade föredrag

Nu är alla föredrag från Släktforskningens Dag 19/1 utlagda.
Nya denna gång är:

Digitalisera bör man – Olle “Alster-Olle” Andersson
Var hittar jag släktbilder på nätet? – Olle “Alster-Olle” Andersson

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.

Inspelade föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in.
Denna gång två av föredragen under Släktforskningens Dag 19/1.

Fotografier i Föreningsarkiven – Berith Sande.
Finns det bilder i Kommunarkivet? – Anna Melander.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida