Inspelade föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in.
Denna gång två av föredragen under Släktforskningens Dag 19/1.

Fotografier i Föreningsarkiven – Berith Sande.
Finns det bilder i Kommunarkivet? – Anna Melander.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.

Två nya föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in. Denna gång ett av föredragen under Arkivens Dag 10/11 (Te dans me Kallstastösera). Sedan finns även Från husförhör till grundskola med Mats Ekholm 22/11.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.

Två nya föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in. Denna gång tre föredrag under Arkivens Dag 10/11. Ett av dem är fortfarande under redigering, men Britt-Marie Insulander och Peter Olausson kan man se och lyssna på.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida