Saxat från styrelsen

Sista styrelsemötet för våren blev ett digitalt sådant, och här kommer en sammanfattning av vad vi hade på agendan. Denna vår blev ju helt annorlunda utifrån Coronavirus/Covid19. Vi får hoppas att vi snart får återgå till det normala igen.

Klicka på länken här Saxat från styrelsen