Styrelsemöte via Zoom

Av tradition brukar vårens sista styrelsemöte flyttas ut i länet, och planen var att vi i dag skulle ha besökt Lesjöfors och Lesjöfors museum. Men så kom Coronaviruset/Covid19 och alla planer omkullkastades.


Styrelsemöte hölls därför som videokonferens via ZOOM, och det fungerade riktigt bra. Tack vare detta kan styrelsearbetet fortsätta nästan som vanlig, men givetvis saknar man de personliga mötena.