Två nya föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in. Denna gång ett av föredragen under Arkivens Dag 10/11 (Te dans me Kallstastösera). Sedan finns även Från husförhör till grundskola med Mats Ekholm 22/11.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.