Två nya föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in. Denna gång tre föredrag under Arkivens Dag 10/11. Ett av dem är fortfarande under redigering, men Britt-Marie Insulander och Peter Olausson kan man se och lyssna på.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.