Ortnamnen

Det nu största projektet på VärmlandsRötters Värmlandssidor är att skapa en unik ortdatabas. Redan nu finns ortlistor för Värmlands alla socknar. Dessa finner Du under respektive socken. Här finns en förklaring på ortlistornas rubriker.

Tänk på att sockengränser har ändrats under årens lopp. Likaså har socknar delats och slagits ihop. En ort kan därför vid en viss tidpunkt ligga i en annan socken än den i databasen angivna.

Finns det ett rött frågetecken efter ortnamnen, finns även ortnamnens betydelse inlagda. Klicka på frågetecknet och få en förklaring. Ortnamnens betydelse är, med benäget tillstånd av Språk- och folkminnesinstitutet (Sofi), hämtade från bokverket Sveriges Ortnamn – Ortnamnen i Värmlands län. Dessa böcker är fulla av förkortningar. Några Allmänna anmärkningar från bokverket rekommenderas att läsa.

Man kan även titta på Sofi:s registerkort.


Häradsekonomiska kartan

Den häradsekonomiska kartan kan vara svårbläddrad då det är många blad för en socken. Allt eftersom tid och lust sammanfaller publiceras här bladen sammanlagda till en bild i jpeg-format. De rejält stora bildfilerna har komprimerats en hel del till jpeg-format utan märkbar kvalitetsförlust. Det kan underlätta att ladda ner bilden och öppna i något lämpligt bildprogram.

Borgvik
Ed
Grums
Kila
Tveta
Värmskog

 

 

Värmlands Släktforskarförenings hemsida