1995_42

Dömle

En kort beskrivning av dess industrihistoria. ALU-arbete, A4-format, 9 sidor och 13 bilagor. Säljs av Nedre Ulleruds hembygdsförening. Författarna har varit så blygsamma att de ej satt ut sina namn, men enligt uppgift är de desamma som gjort Nordsjöskriften.

Redan på 1400-talet omtalas två hemman vid Dömleälven. Under tidigt 1600­tal anlades här två hammarsmedjor. Från början var det ägarna till de två gårdarna samt borgare i Karlstad som drev verksamheten. Övre och nedre hammaren hade olika ägare vilket skapade konkurrens och osämja.

Genom diverse transaktioner blev greve Carl-Gustav Löwenhielm på Apertin ägare till bägge hamrarna år 1744 och i fortsättningen hölls bruket sedan samman i en enhet. År 1884 upphörde järnhanteringen och i stället anlades en såg på platsen. Hur länge denna verksamhet var igång sägs inte. Efter brukspatronen C-E Anderssons död 1896 avyttrades stora delar av Dömle till arrendegårdarnas brukare och till Uddeholmsbolaget. År 1945 sålde grosshandlaren Runestams sterbhus bland annat huvudbyggnaden till Stiftelsen Karlstads Stiftsgård. De tre sista sidorna i skriften ägnas sjön Vistens sänkning.

I de 13 bilagorna visas olika arrendekontrakt. Så mycket industrihistoria innehåller inte denna lilla skrift titeln till trots. Man hade nog gärna velat veta något om tillverkningen vid bruket. Folk som skriver brukshistoria brukar dessutom vara förtjusta i uppgifter om tonnage men här finns inte en enda liten siffra som kan ge läsaren en antydan om tillverkningens omfattning.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida