1995_41

Historik över Nordsjö ägare

ALU-arbete av Ingalill Olsson, Nils Edeland och Erling Johansson, A4-format, 7 sidor. Säljs av Övre Ulleruds hembygdsförening.

Nordsjö är ett gammalt säteri i Övre Ullerud och var ursprungligen socknens största jordegendom. Den första kända uppgiften om gården förtäljer att den skänktes av lagaman Hörd till Riseberga kloster år 1268. Från 1634 och fram till i dag redovisar författarna en obruten ägarlängd. Säterirätt erhölls år 1645.

Under cirka 100 år fram till 1736 ägdes Nordsjö av släkten Roos af Hjälmsäter eller med denna befryndade släkter. Därefter har gården varit i ofrälse personers ägo med brukspatronen Henrik Kolthoff d y som första namn. En kort beskrivning görs av skatter och pålagor förr i tiden speciellt med hänsyn till säterierna. I slutet av skriften redogörs kortfattat för torpen i trakten enligt 1707 års karta. Enligt källförteckningen lär det finnas ett arkiv på Nordsjö vilken kan vara intressant att känna till för släktforskare.

Skriften illustreras med åtta fotografier varav ett visar gårdens pampiga corps de logis (18 rum i två våningar). Det man saknar är väl en karta över gården och/eller trakten.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida