Lyckat arrangemang 3/4

Då den planerade föreläsningen med kort varsel fick ställas in fixade vår programgrupp ett ”Snack-tajm med fika” som mötte stor uppskattning.

Föreläsningen som utgick, C. A. Gottlunds resor i finnbygderna omkring 1820, kommer förhoppningsvis att kunna erbjudas vid ett senare tillfälle.