Lokalgruppsträffen 11 maj

I torsdags var det dags för vårens lokalgruppsträff på Arkivcentrum. Denna kväll var vi 17 personer från lokalgrupper och styrelsen samt Berith Sande från Föreningsarkivet och Kristina Carling från Folkuniversitetet.

Fotograf: Elisabeth Björkman

Som vanligt bra diskussioner om programidéer mm och denna gång även om möjligheter till samarbete med Folkuniversitetet. Representanter från Arvika, Hagfors, Grums, Kristinehamn och Säffle deltog och kunde berätta om vårens genomförda och höstens kommande program.

Fotograf: Elisabeth Björkman

Programgruppen som ordnar föreläsningar på Arkivcentrum kunde rapportera om välbesökta arrangemang. Sammantaget verkar föreläsningarna locka många åhörare, medan forskarhjälpen har svårare att attrahera besökare.

Fotograf: Elisabeth Björkman

I oktober är det dags för höstens lokalgruppsträff, datum meddelas senare, och inbjudan skickas till lokalgrupperna.

Tack alla som deltog och hjälpte till så att det blev en trevlig träff!