Värmländska antavlor 1-250

I vår medlemstidning VärmlandsAnor har, sedan 1990 i varje nummer, publicerats inskickade antavlor. Dessa antavlor har sammanställts i uppdaterade volymer om 50 antavlor. Samlingsvolymerna innehåller uppdateringar samt anor till äldsta generation. Nu ges dessa ut enbart på USB-minne eller nerladdningsbar zip-fil.

Denna USB innehåller de senaste versionerna av respektive antavla. Metoder för inmatning har ändrats under årens lopp, så vissa olikheter i layout mm finns mellan tavlorna.

Antavlorna kräver att du har en installerad Webläsare som kan hantera ramar. Använd exempelvis Utforskaren för att starta filen index.htm på USB-minnet. Kopiera innehållet till din hårddisk om du vill ha en enklare användning.

Följande antavlor är uppdaterade sedan version 3, 2016:

5, 6, 17, 21, 27, 33, 44, 49, 57, 59, 75, 82, 131, 145, 158, 159, 169, 173, 177, 188, 192

Sedan publiceringen i tidningen är även nr 241 uppdaterad.

Version 4 innehåller 4.815 nya anor.