Brunskogs befolkning 1503-1825

För att detta mastodontarbete inte skall skatta åt förgängelsen, finns det nu fritt att ladda ner för medlemmar i Värmlands Släktforskarförening. Registret är i Excel-format, och kräver att du anger ditt lösenord som medlem.

I VärmlandsAnor nr 1 år 2007 kunde vi se en recension om detta register. Där kan vi bl.a. läsa:

Brunskog och Mangskog

Har du anförvanter från ovanstående socknar, är du att gratulera. Den flitige forskaren Sven Haage har sammanställt sitt mångåriga arbete med befolkningsuppgifter i hans hemtrakter för perioden 1503 – 1761. Verket omfattar 876 tättskrivna A4-sidor med uppgifter om drygt 30.000 personer. Källorna utgörs främst av längder för skatte- och utskrivningsändamål kompletterade med uppgifter ur domböcker från Jösse, Fryksdals och Gillbergs härader.