Lyckat berättarcafé i Ekshärad

I går (2 augusti) var vår förening inbjuden av föreningen Skildra Värmland att delta vid deras berättarcafé på Nygård i Ekshärad.
Vår vice ordförande, Britt-Marie Johansson, höll två föreläsningar inför en intresserad publik.  Första föreläsningen handlade om hur man kommer igång med släktforskning, och den andra var en målande berättelse om hur hon genom domboksforskning lyckats få fram  så mycket mera intressanta uppgifter om sin anmoder Johanna, och vävt samman dessa i en gripande berättelse. Britt-Marie Johansson

Vi hade även bokbord och släktforskningshjälp på plats, och  bemannades denna dag av Tomas, Eva, Berith och undertecknad.
Bra försäljning och några nya medlemmar blev det vilket gläder oss.
Lars-Göran och Tomas med intresserad besökare

Det här arrangemanget blev ett utmärkt exempel på hur två föreningar kan samverka. Föreningen Skildra Värmlands Samuel Nilsson höll tidigare i år en inspirerande Zoom-föreläsning i vår regi, och som medlem i föreningen kan Du titta på föreläsningen här

Är Du inte redan medlem, blir Du det enkelt genom att fylla i formuläret här!