Registret för Älvsbacka

Dödeboken F:2 verkar till stor del vara hämtad från SCB-utdragen. Uppgifter som finns i SCB saknas i F:2 och en del uppgifter skiljer sig åt. Kolla i båda källorna vid forskning.

Detta och fler kommentarer om vårt kyrkboksregister kan du läsa på kommentarssidan.