Måns-släkten i Karlskoga

Ytterligare en inskannad bok finns nu tillgänglig för våra medlemmar på medlemssidan.

  • Måns-släkten av A.G. Petersson
    En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn 1912.

    Tack till ”Alster-Olle” för hjälpen med skanningen.