Inspelade föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in.
Denna gång två av föredragen under Släktforskningens Dag 19/1.

Fotografier i Föreningsarkiven – Berith Sande.
Finns det bilder i Kommunarkivet? – Anna Melander.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.