Medlemsförmån – Bönder i Kila 1503-1639

Avskrifter av mikrofilmade skattelängder från år 1503 och framåt är under registrering. I Excel-format. I dagsläget är åren 1503-1639 registrerade.

Filen hittar du på vår medlemssida.
Du måste vara medlem och använda det lösenord du fått.