Domboksregister – Gillbergs och Näs härader

Ett över 20 år långt projekt, som syftade till att göra domböckerna mer lättingängliga. Personer och orter är registrerade med hänvisning till år, ting och paragraf/sida. Domboksregistret omfattar 518.344 poster. Uppbudsregistret omfattar 66.913 poster. Kräver program som kan läsa xlsx-filer med fler än ca 56000 poster, exempelvis Excel 2007 eller senare.

Se vår postordersida.