Månadens fråga

Rubriken är kanske lite missvisande, då det går några månader mellan varje fråga.

Men nu finns en ny fråga att besvara. Frågan har varit uppe förr, för 14 år sedan. Kan vara intressant att se om det ändrat sig.

Gå till månadens fråga