Nytt länktips – Personhistorisk tidskrift

Personhistorisk tidskrift har under årens lopp publicerat mängder av uppsatser om enskilda aktörer i svensk och skandinavisk historia: högre officerare och ämbetsmän, kungligheter och hovfolk, tidningsmän och författare, diplomater och politiker. Inte minst har genealogier intagit en framträdande plats. PHT har dock mer eller mindre lämnat denna del av sitt bevakningsområde.

I stället publicerar vi numera biografier, självbiografiskt material och någon gång intervjuer med personer som levt ett intressant liv eller på något sätt spelat en roll i det svenska eller det skandinaviska samhället. Även artiklar av mer allmän historisk karaktär förekommer. Någon absolut gräns för tidskriftens geografiska intresseområde finns inte, varför man kan tänka sig att även en eller annan artikel om personer utanför Skandinavien kan dyka upp, om tillräckliga skäl för en sådan publicering finns. Utrikesförvaltning och inte minst krigiska äventyr under svensk stormaktspolitik har ofta inspirerat författare. Tidskriften är väl försedd med internationellt stoff, för den läsare som helst dröjer vid sådana ämnen!

Gå till våra länktips!