Sunne Kulturvecka 8-9 augusti

Värmlands släktforskarförening stod för släktforskarhjälp på Sunne bibliotek som en del i Sunne Kulturvecka 2017. Det var Ragnar Johansson, Ingegerd Karlstedt, Leif Hagberg och jag som bemannade 4 stationer. Färre besökare i år jämfört med tidigare, men det innebar att vi kunde ägna längre tid åt våra besökares släktforskarfrågor.

Ragnar Johansson och Ingegerd Karlstedt med intresserade besökare

Samarbetet med biblioteket är riktigt bra och man ser fram emot fortsatt samarbete. Besök gärna biblioteket nästa gång Du är i Sunne.

Leif Hagberg assisterar

För min egen del var det första gången jag medverkade och hade några riktigt intressanta ”fall” att jobba med. Bland annat en familj från Gräsmark som på tidigt 1900-tal vandrat till Junsele och jag fick även ta del av en dokumenterad berättelse om en man som på sin dödsbädd rekommenderat sin hustru ”å gefte säj mä drängen Andersson för han ä en reckti kär å skulle ta bra hand om gårn”. Av kyrkböckerna framgår att så även blev fallet!

Lars-Göran Jansson och Björn Wallinder