Dagens föreläsning på Arkivcentrum är inställd!

På grund av sjukdom måste dagens föreläsning ställas in, men det blir ”snack-tajm” och fika!

Välkomna!
Programgruppen