Info om kyrkboksregister

  

Värmlands Kyrkboksregister

Lagom till föreningens 25-årsjubileum 2009 blev första versionen av vår register-CD färdig. Vi kallade den Värmlands Kyrkboksregister. Den innehöll de flesta av de kyrkboksregister vi givit ut i pappersform. Efter två års arbete blev vi så klara med den andra versionen med dubbelt så många socknar och registerposter (698.010). Den tredje utgåvan, med 1.033.891 poster och 73 socknar, tillkom efter tre års arbete och presenterades vid Släktforskardagarna i Karlstad 2014. Registret använder sig av Sveriges Släktforskarförbunds framtagna presentationsprogram, så många känner igen sig från CD-skivorna med Sveriges Befolkning och Sveriges dödbok mm. I takt med att nya register färdigställs och ställs till föreningens förfogande kommer CD-skivan att uppdateras. Skivans innehåll listas nedan. De större luckorna i registren redovisas. Läs mer om projektet.

Systemkrav
Microsoft Windows 98 eller senare. Skärmupplösning minst 800×600 med 16-bitars färg. 125 MB ledigt hårddiskutrymme. Liksom de övriga av Förbundets CD-produkter går Värmlands Kyrkboksregister att köra på en Mac med installerad Windowsemulator.

Information om registreringen
Vi har valt att från början normera både personnamn och ortnamn. Personnamnens normering var från början ganska hård, men numer används en modern stavning av namnen. K-ljud, som i Christina, stavas med K. Stumma h, som i Pehr, stavas Per, osv. Ortnamnen har i möjligaste mån stavats med nutida stavning, eller i förekommande fall enligt sista jordeboken 1931. Vi har även eftersträvat att placera torpnamn i sitt respektive hemman. Där inte detta lyckats står enbart torpnamnet. På våra sockensidor finns listor över hemmansnamnen.

Släktnamn och soldatnamn kan stavas på ett flertal olika sätt, ex. Smersfeldt-Smersfelt-Smärsfält, Dufva-Duva, Dahlman-Dalman osv. Vi vet inte vilket som är rätt och kan därför inte normera dessa. På samma sätt kan förnamnen ha olika form, Frits-Fritz, William-Villiam osv. Något att tänka på vid sökning. Se även våra kommentarer.

En del av registren är gjorda för att ges ut i pappersform med begränsad kolumnbredd, dessa innehåller då mer eller mindre förkortade namn, titlar och orter. Konverteringen till presentationsprogrammets krav på datafiler är gjord av Henrik Linné i Bromma som skapat en automatisk överföring från de gamla dataformaten. Numer registreras direkt efter presentationsprogrammets mall. Den tomma filen med instruktioner finns att hämta på http://start.varmlandsrotter.se/filarkivet/

Alla register är på ett eller annat sätt korrekturlästa/kontrollerade, men fel förekommer alltid. Hittar du några fel i registren eller har andra frågor om innehållet, vänligen hör av dig till vkbr@varmlandsrotter.se. Ange vilken källa du har som visar vad som är fel. Korrigeringarna i registren läggs in i databasen allt eftersom och kommer att finnas med i nästa utgåva – Värmlands Kyrkboksregister 4.

Allmänna och sockenspecifika kommentarer som bör beaktas vid sökning.

Karta över socknar
Aktuell version innehåller 73 värmländska socknar, helt eller delvis klara.

klara-register-vkbr3

VSF CD5 – Värmlands kyrkboksregister – Version 3 (2014-08)

Församling Boktyp Registret innehåller åren (mindre luckor kan förekomma) Antal poster Registrerat av
Bjurtjärn Vigde 1820-1860 567 Ulf Widén
Blomskog Födde 1800-1900 5124 Ingrid & John Larsson
Boda Födde 1688-1930 8990 Sven Haage
Vigde 1690-1695, 1697-1698, 1701-1722, 1724-1725, 1727-1930 1984 Sven Haage
Döde 1691-1699, 1702-1720, 1723-1930 5639 Sven Haage
Bogen Födde 1850-1920 2789 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1851-1920 214 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1851-1920 646 Carl-Johan Ivarsson
Borgvik Vigde 1719-1910 1339 Peter Borg
Botilsäter Födde 1721-1769, 1771-1920 5616 Cresco i Säffle
Vigde 1721-1744, 1748-1759, 1763-1773, 1784-1920 1239 Cresco i Säffle
Döde 1721-1920 3903 Cresco i Säffle
Bro Födde 1692-1696, 1701-1702, 1706-1722, 1734-1920 8962 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1692, 1695-1699, 1707-1723, 1781-1920 1645 Framtidshuset i Säffle
Döde 1689-1696, 1698-1700, 1702-1703, 1706-1726, 1781-1920 4946 Framtidshuset i Säffle
Brunskog Födde 1688-1930 18205 Sven Haage
Vigde 1691-1930 4609 Sven Haage
Döde 1691-1930 12200 Sven Haage
By Födde 1689-1727, 1729-1740, 1743-1779, 1781-1920 11017 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1689-1691, 1696, 1698, 1702-1703, 1705, 1707-1723, 1725-1920 2644 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1689-1698, 1700, 1704-1920 8068 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Dalby Döde 1694-1699, 1716-1745, 1747-1778, 1781-1822, 1824-1900 9053 Anneli Johannesson
Degerfors Födde 1883-1900 1862 Sören Stridsberg
Döde 1883-1900 610 Sören Stridsberg
Ed Födde 1699-1702, 1705-1722, 1726-1736 618 Gunnar Jonsson
Vigde 1699-1707, 1713-1720, 1726-1736 146 Gunnar Jonsson
Döde 1699-1702, 1705-1707, 1713-1721, 1726-1736 334 Gunnar Jonsson
Ekshärad Födde 1665-1800 7533 Mats Hellgren, Jens-Åke Nilsson
Vigde 1687-1800 1834 Jens-Åke Nilsson
Döde 1688-1757, 1762-1800 4848 Jens-Åke Nilsson
Eskilsäter Födde 1688-1812, 1822-1920 4848 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1688-1707, 1710-1711, 1716-1717, 1721-1726, 1729-1812, 1822-1920 989 Framtidshuset i Säffle
Döde 1688-1694, 1697-1812, 1822-1920 3467 Framtidshuset i Säffle
Forshaga Födde 1908-1926 1844 Lennart Jonsson
Vigde 1908-1952 1338 Lennart Jonsson
Fryksände Födde 1707-1765 5876 Knut Malmström
Gillberga Födde 1860-1920 4847 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1860-1920 1058 Framtidshuset i Säffle
Döde 1860-1920 3058 Framtidshuset i Säffle
Glava Födde 1696, 1698-1920 13807 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Vigde 1699-1707, 1709-1920 2936 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Döde 1696-1920 8255 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Grava Födde 1688-1702, 1720-1900 17975 Henny Ängermark, Lennart Andersson
Vigde 1688-1705, 1720-1736, 1738-1745, 1748-1931 4949 Henny Ängermark, Lennart Andersson
Döde 1688-1705, 1720-1899 12650 Henny Ängermark, Lennart Andersson
Grums Vigde 1728-1744, 1746-1931 3506 Bernhard Granholm
Gräsmark Födde 1710-1722, 1751-1760, 1762-1769, 1771-1805, 1808-1810, 1812-1942 20116 Thore Jansson, Ragnar Johansson
Vigde 1750-1807, 1812-1833, 1837-1949 4295 Thore Jansson, Ragnar Johansson
Döde 1750-1760, 1765-1900 10499 Thore Jansson, Ragnar Johansson
Gunnarskog Födde 1688-1711, 1719-1920 23452 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1688-1699, 1707-1710, 1719-1920 4791 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1688-1712, 1719-1750, 1756-1920 14434 Carl-Johan Ivarsson
Gustav Adolf Födde 1789-1819, 1828-1900 6800 Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson
Vigde 1829-1900 1066 Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson
Döde 1789-1900 3370 Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson
Holmedal Födde 1717-1899 8672 Ulla Hansson
Vigde 1717-1720, 1722-1785, 1788-1899 1810 Ulla Hansson
Döde 1717-1899 5392 Ulla Hansson
Huggenäs Födde 1744-1920 3597 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1761-1934 804 Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1761-1807, 1830-1837, 1850-1855, 1860-1920 1646 Framtidshuset i Säffle
Högerud Födde 1689-1692, 1694, 1696-1920 3763 Rune Hansson
Vigde 1697-1920 961 Rune Hansson
Döde 1689-1690, 1694, 1696-1713, 1715-1920 2692 Rune Hansson
Järnskog Födde 1664-1670, 1688-1931 10628 Margareta Hultman, Rickard Loberg
Vigde 1689-1763, 1815-1931 2297 Margareta Hultman, Rickard Loberg
Döde 1664-1670, 1688-1694, 1696-1931 7688 Margareta Hultman, Rickard Loberg
Karlanda Födde 1694, 1696-1715, 1733-1746, 1767-1920 8964 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1694-1696, 1703-1704, 1767-1795, 1797-1920 1792 Carl-Johan Ivarsson
Karlstad land och stad Födde 1758-1842 7685 Hans Ramebäck
Kila Födde 1640-1645, 1679-1717, 1719-1943 13565 Gunnar Jonsson
Vigde 1689-1700, 1719-1745, 1748-1968 3365 Gunnar Jonsson
Döde 1691-1701, 1707-1711, 1719-1943 9550 Gunnar Jonsson
Köla Födde 1669-1674, 1678, 1682-1712 643 Jan Lilliesköld
Lekvattnet Födde 1851-1942 3084 Thore Jansson
Vigde 1851-1949 618 Gunnar Jonsson
Döde 1861-1942 1417 Thore Jansson
Lysvik Födde 1692-1721, 1727-1913 15862 Arne Linnarud, Ragnar Johansson
Vigde 1697-1737, 1739-1924 3377 Arne Linnarud, Ragnar Johansson
Döde 1696-1710, 1717-1730, 1739-1740, 1766-1818, 1820-1825, 1828-1900 7230 Arne Linnarud, Ragnar Johansson
Långserud Födde 1693-1920 12957 Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson
Vigde 1693-1920 3002 Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson
Döde 1694-1920 8567 Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson
Millesvik Födde 1688-1920 3235 Cresco i Säffle
Vigde 1688-1693, 1696-1934 911 Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson
Döde 1688-1694, 1697-1725, 1727-1744, 1746-1920 2336 Cresco i Säffle
Munkfors Födde 1918-1942 1874 Wiveca Mårtensson
Vigde 1918-1946 1039 Wiveca Mårtensson
Nedre Ullerud Födde 1677-1693, 1695-1894 13340 Henny Ängermark, Kurt Eriksson
Vigde 1671-1682, 1687-1721, 1723-1941 4335 Henny Ängermark, Kurt Eriksson, Wiveca Mårtensson
Döde 1677-1717, 1723-1759, 1761-1763, 1766-1900 8462 Henny Ängermark, Kurt Eriksson
Nor Vigde 1779-1958 3749 Kristina Gunnarsdotter
Nordmark Vigde 1731-1799 697 Elisabeth Thorsell
Norra Finnskoga Döde 1831-1900 1460 Anneli Johannesson
Norra Ny Vigde 1860-1920 1011 Gunilla Önnberg
Norra Råda Födde 1725-1769 2659 Mats Hellgren
Ny (Jösse) Födde 1688-1920 7441 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Vigde 1688-1698, 1701-1703, 1706-1830, 1842-1920 1721 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Döde 1688-1920 4907 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Nyskoga Födde 1873-1900 892 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1873-1943 297 Gunnar Jonsson
Döde 1873-1900 330 Jens-Åke Nilsson
Rudskoga Vigde 1689-1700, 1702-1900 1916 Jens-Åke Nilsson
Segerstad Födde 1746-1920 5456 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1746-1920 1261 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1746-1920 3804 Carl-Johan Ivarsson
Stavnäs Födde 1687-1920 15848 Jan Thimberg
Vigde 1687-1730, 1733-1920 3752 Jan Thimberg
Döde 1687-1688, 1690-1920 10455 Jan Thimberg
Stora Kil Födde 1672, 1675-1677, 1679-1757, 1761-1769, 1771-1777, 1779, 1781-1785, 1789-1934 19020 Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson
Vigde 1675-1687, 1690-1718, 1720-1779, 1816-1817, 1822-1944 4422 Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson
Döde 1672, 1675-1736, 1738-1778, 1784-1785, 1787, 1790-1803, 1805, 1810-1900 11549 Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson
Sunne Födde 1680-1692, 1707-1941 51876 Ragnar Johansson, Thore Jansson, Arne Linnarud
Vigde 1669-1941 13028 Ragnar Johansson, Thore Jansson, Arne Linnarud
Döde 1680-1691, 1693, 1737-1744, 1748-1900 25864 Ragnar Johansson, Arne Linnarud
Sunnemo Vigde 1725-1857, 1860-1900 1700 Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson
Svanskog Födde 1684, 1691-1707, 1712-1920 10367 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1693-1721, 1739-1920 2330 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Döde 1692-1920 6948 Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson
Säffle Födde 1895-1920 1400 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1895-1920 391 Framtidshuset i Säffle
Döde 1895-1920 728 Framtidshuset i Säffle
Södra Finnskoga Födde 1831-1900 3866 Åke Nordström
Vigde 1832-1900 687 Åke Nordström
Döde 1831-1900 1939 Åke Nordström
Södra Ny Födde 1738-1782, 1823-1920 3970 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1739-1920 1109 Framtidshuset i Säffle
Döde 1739-1920 3372 Framtidshuset i Säffle
Södra Råda Födde 1685-1703, 1706-1900 6641 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1685-1701, 1703-1774, 1778-1823, 1825-1900 1489 Jens-Åke Nilsson
Döde 1693-1713, 1715-1719, 1724-1754, 1756-1900 4627 Jens-Åke Nilsson
Trankil Födde 1760-1825 992 Gunnar Jonsson
Vigde 1769-1770, 1772-1778, 1780-1808, 1810-1816, 1818-1825 194 Gunnar Jonsson
Döde 1759-1825 735 Gunnar Jonsson
Tveta Födde 1687-1689, 1692-1712, 1720-1725, 1730-1741, 1745-1920 6928 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1730-1757, 1763-1766, 1778-1791, 1796-1920 1357 Framtidshuset i Säffle
Döde 1687-1688, 1693-1708, 1717-1920 5296 Framtidshuset i Säffle, Lenah Hedin, Gunnar Jonsson
Visnum Födde 1688-1702, 1704-1860 11282 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1706-1900 3389 Jens-Åke Nilsson
Döde 1695-1696, 1698-1702, 1704, 1706-1860 7745 Jens-Åke Nilsson
Visnums-Kil Födde 1688-1696, 1698-1900 7851 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1706-1727, 1729, 1731-1900 1932 Jens-Åke Nilsson
Döde 1700-1720, 1722-1900 5313 Jens-Åke Nilsson
Vitsand Födde 1824-1920 7248 Framtidshuset i Säffle
Vigde 1824-1920 1315 Framtidshuset i Säffle
Döde 1824-1920 3849 Framtidshuset i Säffle
Värmskog Födde 1679-1695, 1697-1920 8990 Jan Thimberg
Vigde 1679-1735, 1741-1920 1925 Jan Thimberg
Döde 1679-1697, 1699-1755, 1759-1920 6067 Jan Thimberg
Väse Vigde 1683-1930 6062 Sigvard Boström, Anette Carlsson
Västra Fågelvik Födde 1717-1941 4901 Ulla Hansson
Vigde 1717-1733, 1735-1745, 1747, 1749-1787, 1789-1969 1232 Ulla Hansson
Döde 1717-1766, 1770-1941 3378 Ulla Hansson
Västra Ämtervik Födde 1690-1814, 1825-1922 9410 Thore Jansson
Vigde 1690-1772, 1778-1810, 1825-1923 2188 Thore Jansson
Döde 1690-1708, 1711-1814, 1825-1923 6563 Thore Jansson
Älgå Födde 1688-1924 9425 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Vigde 1688-1699, 1703-1708, 1711-1920 1921 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Döde 1687-1920 6072 Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Älvsbacka Födde 1731-1920 5293 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1732-1920 1269 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1731-1920 3529 Carl-Johan Ivarsson
Ölme Födde 1695-1700, 1727-1920 17839 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1674-1696, 1744-1920 4141 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1674-1677, 1687-1688, 1690-1700, 1749-1920 13089 Britta Isaksson, Carl-Johan Ivarsson
Ölserud Födde 1754-1920 3166 Cresco i Säffle
Vigde 1754-1920 641 Cresco i Säffle
Döde 1754-1920 2104 Cresco i Säffle
Östmark Födde 1765-1900 16889 Kerstin Risberg, Yngve Fredsberg, Åke Nordström
Vigde 1765-1900 2938 Kerstin Risberg, Yngve Fredsberg, Åke Nordström
Döde 1765-1811, 1821-1900 9277 Jens-Åke Nilsson, Åke Nordström
Östra Fågelvik Födde 1688-1910 8735 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1688-1699, 1702, 1704-1785, 1787-1920 2107 Jens-Åke Nilsson
Döde 1688-1900 6581 Jens-Åke Nilsson
Östra Ämtervik Födde 1706-1720, 1723-1771, 1773-1927 12074 Thore Jansson
Vigde 1717-1760, 1767-1816, 1818-1951 3103 Thore Jansson
Döde 1707-1753, 1759-1768, 1771-1774, 1781-1877, 1880-1927 8142 Thore Jansson
Övre Ullerud Födde 1670-1769, 1786-1935 14460 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1671-1935 4011 Jens-Åke Nilsson
Döde 1671-1768, 1770-1935 11345 Jens-Åke Nilsson
Totalt antal födde  553 069
Totalt antal vigde  144 745
Totalt antal döde  336 082
Totalt antal poster  1 033 896
Följande register är helt klara för konvertering till sökprogrammet och kommer att utöka nästa version:
Värmlands kyrkboksregister 4

Församling Boktyp Registret innehåller åren (mindre luckor kan förekomma) Antal poster Registrerat av
Alster Vigde 1860-1900 494 Sune Karlsson
Arvika lfs Födde 1830-1920 15030 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson
Vigde 1830-1848, 1860-1920 3747 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson
Döde 1830-1920 8569 Framtidshuset i Säffle, Per Larsson
Arvika sfs o.dyl. Födde 1815-1827, 1830-1920 Ingår i lfs Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson
Vigde 1815-1816, 1819-1822, 1824-1827, 1830-1847, 1860-1920 Ingår i lfs Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson
Döde 1816, 1818-1920 Ingår i lfs Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson
Bjurtjärn Födde 1688-1788 4326 Ingrid Sjöberg
Vigde 1861-1900 539 Ingrid Sjöberg
Borgvik Födde 1779-1834 1420 Irene Hultman
Bogen Födde 1921-1945 272 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 108 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1945  128 Carl-Johan Ivarsson
Botilsäter Födde 1921-1947  368 Gunnar Jonsson
Vigde 1921-1969 200 Gunnar Jonsson
Döde 1921-1947  306 Åke Nordström, Gunnar Jonsson
Brattfors Födde  1737-1900 5904 Siri Fransson
Vigde 1743-1900 1220 Siri Fransson
Bro Vigde 1921-1969 308 Gunnar Jonsson
By Vigde 1921-1942 576 Gunnar Jonsson
Dalby Födde 1694-1704, 1706-1707, 1713-1745, 1747-1755, 1778-1900 12795 Åke Nordström
Vigde 1696-1701, 1715-1723, 1726-1745, 1750-1783, 1785-1814, 1824-1900 2755 Åke Nordström
Degerfors Födde 1901-1932 3285 Sören Stridsberg
Ed Vigde 1737-1792, 1794-1970 2939 Gunnar Jonsson
Ekshärad Födde 1801-1944 23861 Thore Jansson
Vigde 1801-1957  6328 Thore Jansson
Döde 1801-1900 9625 Thore Jansson
Fryksände Döde 1707-1800 6124 Gunilla Sandström
Färnebo/Filipstad Vigde 1718-1900 (Filipstad ej komplett) 6151 Berit Carlstedt
Gillberga Födde 1921-1947 1190 Wiveca Mårtensson
Vigde 1688-1691, 1693-1745, 1747-1749, 1751-1859, 1921-1969 3575 Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson, Gunnar Jonsson
Döde 1921-1947 849 Wiveca Mårtensson
Gunnarskog Födde 1921-1945 1938 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 1153 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1945 1564 Carl-Johan Ivarsson
Gustav Adolf Födde 1901-1947 2220 Yvonne Karlsson
Vigde 1901-1969 1062 Yvonne Karlsson
Döde 1901-1947 1462 Yvonne Karlsson
Gåsborn  Vigde 1695-1704, 1711-1772, 1774-1950 2572 Thore Jansson
Hammarö Födde 1861-1919 2843 Birgit Olsson
Vigde 1823-1919 1046 Birgit Olsson
Holmedal Födde 1900-1947 1321 Ulla Hansson
Vigde 1900-1947 544 Ulla Hansson
Döde 1900-1947 1483 Ulla Hansson
Huggenäs Födde 1921-1947 174 Gunnar Jonsson
Vigde 1935-1969 75 Gunnar Jonsson
Döde 1921-1947 174 Gunnar Jonsson
Högerud Födde 1921-1947 266 Carl-Johan Ivarsson
Vigde  1921-1969 203 Carl-Johan Ivarsson
Döde  1921-1947 330 Carl-Johan Ivarsson
Karlanda Födde 1921-1947 800 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 464 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1694-1701, 1703, 1705, 1733-1738, 1740-1742, 1767-1920 5723 Carl-Johan Ivarsson
Karlskoga Vigde 1702-1794 2637 Göran Ekberg
Kila Födde 1944-1947 71 Gunnar Jonson
Döde 1944-1947 79 Gunnar Jonson
Kroppa Vigde 1722-1759, 1785-1900 1689 Anita Dagmarsdotter
Döde 1868-1900 1407 Anita Dagmarsdotter
Lekvattnet Födde 1943-1944 41 Thore Jansson
Döde 1851-1860 261 Thore Jansson
Lungsund Födde  1744-1910 8571 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1677, 1687-1734, 1738-1969 3174 Jens-Åke Nilsson, Bengt Nordstrand
Döde 1774-1900 4709 Jens-Åke Nilsson
Lysvik Födde 1914-1944 1949 Thore Jansson
Vigde 1925-1960 745 Thore Jansson
Mangskog Födde 1706-1709, 1712-1946  8443 Thore Jansson
Vigde 1714, 1717-1743, 1745-1949 1891 Thore Jansson
Döde  1706-1709, 1712-1900 4489 Thore Jansson
Millesvik Födde 1921-1947 180 Gunnar Jonsson
Vigde 1935-1967 64 Gunnar Jonsson
Döde 1921-1947  167 Gunnar Jonsson
Munkfors Födde 1943-1947 403 Wiveca Mårtensson
Vigde 1947-1969 786 Wiveca Mårtensson
Döde 1918-1929 600 Wiveca Mårtensson
Nedre Ullerud Födde 1894-1900 530 Kurt Eriksson
Vigde 1942-1970 710 Jens-Åke Nilsson
Nor Födde 1779-1822 2596 Kenneth Högberg
Nor Döde 1779-1947 8216 Stig Olsson
Nordmark Vigde 1800-1822  238 Elisabeth Thorsell
Norra Finnskoga Födde 1831-1900 3134 Åke Nordström
Vigde 1832-1900 555 Åke Nordström
Norra Råda Döde 1727-1900 12979 Lennart Andersson
Nyed Vigde 1707-1715, 1742-1769, 1771-1774, 1776-1795, 1797, 1803-1969 6546 Bertil Andrén
Nyskoga Vigde 1944-1969  83 Gunnar Jonsson
Ransäter Födde 1760-1834 3520 Ragnar Johansson
Rämmen Födde 1785-1947 11720 Christina Weigel
Vigde 1793-1969 3132 Christina Weigel
Döde 1789-1922 4645 Christina Weigel
Segerstad Födde 1921-1947 351 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1921-1969 217 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1921-1947 243 Carl-Johan Ivarsson
Silbodal Födde 1709-1920 10641 Kjell Croné, Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1709-1807, 1810-1920 2269 Carl-Johan Ivarsson
Döde 1709-1920 6715 Kjell Croné, Carl-Johan Ivarsson
Sillerud Födde 1683-1822, 1824-1848 11611 Carl-Johan Ivarsson
Vigde 1683-1783, 1824-1969 4407 Carl-Johan Ivarsson
Sunne Födde 1942-1944 567 Thore Jansson
Vigde 1942-1949 647 Thore Jansson
Sunnemo Födde 1793-1900 6194 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1901-1954 625 Jens-Åke Nilsson
Döde 1725-1900 4717 Jens-Åke Nilsson
Trankil Vigde 1825, 1827-1850, 1852-1853, 1858-1903, 1905-1969 796 Gunnar Jonsson
Tveta Vigde 1921-1969 282 Gunnar Jonsson
Töcksmark Födde 1717-1765, 1767-1947 7717 Ulla Hansson
Vigde 1717-1718, 1720-1726, 1728-1740, 1743-1969 1956 Ulla Hansson
Döde 1717-1947 5328 Ulla Hansson
Varnum/Kristinehamn Födde 1765-1860/1765-1947  29029 Thore Jansson
Varnum/Kristinehamn Vigde 1701-1860/1701-1948 11161 Thore Jansson
Varnum/Kristinehamn Döde 1830-1860/1758-1900 10190 Thore Jansson
Visnum Födde 1861-1900 4220 Jens-Åke Nilsson
Döde 1861-1900 2184 Jens-Åke Nilsson
Västra Fågelvik Födde 1942-1947 66 Ulla Hansson
Döde 1942-1947 65 Ulla Hansson
Västra Ämtervik Födde 1923-1944 538 Thore Jansson
Vigde 1924-1970 525 Thore Jansson
Östmark Födde 1901-1926 2696 Åke Nordström
Vigde 1856
1901-1950
24
1137
Åke Nordström
döde 1901-1925 1664 Åke Nordström
Östra Ämtervik Födde 1927-1947  474 Thore Jansson
Vigde 1951-1970 133 Gunnar Jonsson
Döde 1877-1880, 1928-1947  752 Thore Jansson
Övre Ullerud Födde 1936-1947 324 Jens-Åke Nilsson
Vigde 1936-1972 413 Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson
Döde 1936-1947 342 Jens-Åke Nilsson

Summa:

 388 328

Sockenkarta över aktuellt läge för registrering av Värmlands Kyrkboksregister 4. Röda är delvis gjorda. Gröna är klara fram till minst år 1900. Blåa är helt klara (saknas komplettering 1948-1949).


Följande register är helt klara.
Övriga bör kompletteras bakåt eller framåt i tiden.

Församling Register
Bogen Vigde
Botilsäter Vigde
Bro Vigde
By Vigde
Ed Vigde
Gillberga Vigde
Gunnarskog Vigde
Gustav Adolf Vigde
Huggenäs Vigde
Högerud Vigde
Karlanda Vigde
Kila Vigde
Lungsund Vigde
Lysvik Vigde
Millesvik Vigde
Munkfors Vigde
Nedre Ullerud Vigde
Nyed Vigde
Nyskoga Vigde
Rämmen Vigde
Segerstad Vigde
Sillerud Vigde
Trankil Vigde
Tveta Vigde
Töcksmark Vigde
Västra Fågelvik Vigde
Västra Ämtervik Vigde
Östra Ämtervik Vigde
Övre Ullerud Vigde

Värmlands Släktforskarförenings hemsida